De låga temperaturerna senaste veckan fick hushållen i Norden att skruva upp värmen på elementen. Högre efterfrågan på marknaden ledde till att priserna gick uppåt. Med en något reducerad resursbalans har de nordiska priserna legat över de tyska spotpriserna, något som leder till import av kraft till Norden.

Effektprissättning

För att täcka efterfrågan även under de timmar då den är som högst gick de nordiska priserna upp mot det man kallar "peak-priser" i Tyskland. Detta är normalt ett par timmar på morgonen och ett par timmar på eftermiddagen. Onsdag kväll förra veckan gick de nordiska priserna ända upp till 84 €/MWh (85 öre/ kWh exkl. moms)

 

På terminsmarknaden har man prisat in underskottet i resursbalansen, och här prisas december också högre i Norden än i Tyskland. Det pekar på mer import till Norden under december. Terminskontrakten för 2020 har också fortsatt gå upp den här veckan, trots nedgång i både råvarupriser och terminspriset i Tyskland. En av orsakerna kan vara att det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3, har tillkännagett ytterligare en senareläggning av idrifttagandet, som nu beräknas till september 2020. Ursprungligen var kärnkraftverket planerat att tas i drift 2009.

 

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: - 7,9 TWh (- 3,5 TWh)

Systempris: 45,41 €/MWh (+ 6,54 €/MWh)

Terminspris YR-20: 37,90 €/MWh (+ 0,25 €/MWh)

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter