En råvara håller elpriset uppe

En råvara håller elpriset uppe

Fallhöjden för elpriserna är begränsad så länge koldioxidpriset håller sig på dagens nivå.

Förra veckan såg vi en ökning i elpriserna på kort sikt, men terminspriserna för 2020 och framåt har gått ner lite.

Spotpriserna och terminspriserna för de närmaste månaderna påverkas i stor grad av ändringar i väderprognoserna. Enkelt förklarat: Får vi mycket regn en dag då prognoserna säger att vi skulle ha haft sol, har detta en omedelbar effekt på utbud och efterfrågan på kraft i Norden.

Nedgång i de långsiktiga priserna
Väderprognoserna säger mindre om priserna längre fram i tiden. Här lägger marknadsaktörerna större fokus på priserna på el utanför Norden och därför korrelerar våra framtidspriser med exempelvis de tyska terminspriserna. I Tyskland är elpriset väldigt känsligt för priset på olja, gas, koldioxid och kol. Priserna på dessa råvaror har på sistone gått neråt. Därför ser vi en nedgång i både de europeiska och nordiska terminspriserna.

Gas är det som gäller
Oljepriset har gått tillbaka och ligger nu på en lägre nivå än före attacken i Saudiarabien. Gaspriset präglas av att det har blivit lättare att transportera flytande gas över världshaven, något som gör att utbudet på gas är större än efterfrågan. Detta bidrar både till billigare gas och att det hela tiden blir lönsammare att använda gas i energiproduktionen. Det bidrar även till att efterfrågan på kol sjunker.
Både kol- och gaslagren ligger på solida nivåer så på kort och mellanlång sikt är det inte mycket som pressar upp priset.

Koldioxidpress
Sammantaget med en god resurssituation i Norden borde allt vara dukat för låga priser, men den enskilda faktor som håller priset uppe är priset på utsläppsrätter (CO2). Kostnaden för att släppa ut koldioxid kan förklara nästan hälften av det tyska terminspriset. Fallhöjden för elpriserna är begränsad så länge koldioxidpriset håller sig på dagens nivå. Det har mycket riktigt varit en nedgång i koldioxidpriset de senaste veckorna, men 25 EUR per ton är fortfarande fem gånger högre än vad var fallet 2017.