Entelios expanderar

Entelios expanderar

Entelios expanderar på den nordiska energimarknaden och har slutit ett avtal med Scandem om att köpa tillgångar i Scandem OY:s portfölj och lokala verksamhet i Finland.

Entelios tillkännagav idag att vi har köpt Scandem OY:s kundportfölj och lokala  verksamhet i Finland. Entelios utgör elhandelsdelen mot större företag inom Agder Energi koncernen. Tidigare bedrevs elhandeln i namnet LOS Energy, men efter förvärvet av den Svenska verksamhet Telge Kraft så ändrades namnet till Entelios i 2018. I den nordiska regionen ansvarar Entelios Nordic redan för en kundportfölj på över 20 TWh. I och med denna affär kommer Entelios även att hantera en volym på omkring 1 TWh i Finland.

Överlåtelsen av Scandem OY:s tillgångar i form av kunder och medarbetare, baserade i Vantaa i Finland, innebär att Entelios position på den skandinaviska energimarknaden stärks ytterligare. Entelios erbjuder stora nordiska kunder fysisk leverans av förnybar energi och tillhörande avancerade portföljförvaltning, något som sköts av våra team i Norge och Sverige. Entelios har strategiska ambitioner att bli en av de ledande aktörerna på den nordiska energimarknaden.

”Det gläder oss att kunna tillkännage att Entelios har förvärvat Scandem OY:s portfölj och tillhörande medarbetare. Hädanefter kommer Entelios-familjen att ta hand om Scandem OY:s kunder. Vi vet att vi får tillgång till ett företag med en stark kundbas och mycket kompetenta medarbetare. Tack vare den här expansionen kommer Entelios att kunna ta nästa steg i förverkligandet av vår strategiska plan”, säger Atle Knudsen, vd för Entelios.

Från och med 1 oktober 2020 kommer Entelios OY att ansvara för verksamheten i Finland, och är då helägt av Entelios, ett dotterbolag till Agder Energi.

”Scandem OY har ett gott rykte och goda kundrelationer i Finland, och vi ser det som en stor fördel att kunna erbjuda våra nordiska kunder lokal kunskap och möjlighet att betjänas på det lokala språket. Även för våra pannordiska kunder ser vi en fördel i att kunna erbjuda portföljförvaltare i Finland. Tack vare denna möjlighet ser vi fram mot att öka vår närvaro hos nordiska kunder. Scandem OY:s kunder kommer att hanteras av samma team som tidigare, men vi kommer även att kunna erbjuda en rad tillhörande tjänster inom förvaltning, energirapportering och energitjänster samt framförallt inom efterfrågad flexibilitet, ett område där Finland har kommit långt”, säger Kolbjørn Hembre, nordisk försäljningschef Entelios.

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter