Sthlmflex

Sthlmflex

I December förra året öppnade Stockholms första marknadsplats för handel med flexibilitet. De första affärerna genomfördes på ett framgångsrikt sätt under den köldknäpp vi upplevde under slutet av Januari och början av Februari.

De första affärerna i Sthlmflex är genomförda!

I December förra året öppnade Stockholms första marknadsplats för handel med flexibilitet. De första affärerna genomfördes på ett framgångsrikt sätt under den köldknäpp vi upplevde under slutet av Januari och början av Februari.

Syftet med Sthlmflex är att avhjälpa kapacitetsproblemen i Stockholms elnät och behovet av en sådan marknad har vart väldigt tydligt denna vinter.

Entelios är en av aktörerna i Sthlmflex och vår roll är som marknadsaggregator. Det betyder att vi ser till att så många som möjligt av Stockholms företag får möjlighet att delta genom att vi aggregera upp små flexibilitetsresurser och agerar på marknaden för deras räkning.

Effekten av delta på marknaden är både stärkt hållbarhetsprofil och möjlighet till nya intäkter för våra kunder, den typen av hållbara affärsmodeller gillar vi på Entelios!

Är du intresserade av att delta i Sthlmflex eller vill veta mer om efterfrågeflexibilitet?

Kontakta vår expert på området Christian Bengtsson ;

Christian.Bengtsson@Entelios.com

 

Vi är redo att hjälpa dig med flexibilitet

Personuppgifter