Veckans kommentar om elmarknaden v. 10. 2021

Veckans kommentar om elmarknaden v. 10. 2021

Vi följer utvecklingen på energimarknaderna nära och här kan du följa vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver

Tvådelad marknad i Norden

Under det senaste året har prisskillnaderna inom Norden ökat. 

Vi ser nu en uppdelning mellan norr och söder, där den kraftiga utbyggnaden vindkraft i norr pressar priserna medan priserna i söder samt Finland påverkas mer av prisnivån i Europa. 

Råvarupriserna stiger liksom de europeiska terminspriserna på el vilket i sin tur drar upp de nordiska terminspriserna. 

Se mer i veckans videokommentar här

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter