Veckans kommentar om elmarknaden v. 12

Veckans kommentar om elmarknaden v. 12

Vi följer utvecklingen på energimarknaderna nära och här kan du följa vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver - Coronaåtgärderna sänker elpriset

Coronaåtgärderna sänker elpriset

De globala åtgärderna som den senaste veckan har vidtagits i samband med spridningen av coronaviruset har fått marknaderna att falla drastiskt. Detta påverkar både aktiemarknader, räntor, råvaror och el. De kraftiga åtgärder som sätts in i Europa gör att marknadsaktörerna fruktar det värsta och priserna på alla de råvaror som bidrar till att driva ekonomin faller nu kritiskt. När det gäller priset på gas och kol har vi länge sett en fallande trend, men den här veckan fick även priset för utsläppsrätter (koldioxidpriset) sig en kraftig knäck.

Kraftig knäck för koldioxidpriset

Koldioxidpriset var den sista faktorn som hindrade de europeiska elpriserna från att falla, men denna vecka bidrar även det till att dra ner energipriserna i Europa. Det får konsekvenser även för de nordiska kraftpriserna och då framförallt för terminspriserna för åren framöver. Spotpriset och priset för innevarande år har sedan nyår varit under stor press på grund av det milda, blöta och blåsiga väder vi har haft i Norden. Nu ser vi även att priserna för leveranser av el under de närmaste åren faller på grund av förväntningar på lägre priser även i Europa under tiden framöver.

Hur länge de restriktiva coronaåtgärderna varar är helt avgörande för hur prisutvecklingen kommer att se ut. Massiva stimulansåtgärder från regeringar och centralbanker kan bidra till att höja priserna lite, men den rådande pessimismen ser ut att ha kopplat ett ordentligt grepp om marknadsaktörerna, vilket har lett till ny prissättning på energi i hela Europa.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 33,5 TWh (+ 1,3 TWh)

Systempris: 9,13 €/MWh (- 3,70 €/MWh)

Terminspris 2021: 23,30 €/MWh (- 2,50 €/MWh

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter