Veckans kommentar om elmarknaden v. 23

Veckans kommentar om elmarknaden v. 23

Vi följer utvecklingen på energimarknaderna nära och här kan du följa vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver

Flödet pressar ner spotpriset mot noll

Det varma pingstvädret har verkligen satt fart på snösmältningen på högfjället. På flera platser upplevde man ovanligt låga vattenstånd i insjöar och älvar förra veckan, men under loppet av ett par dygn har detta vänt till vårflod. Toppen inte är nådd ännu och vi kommer att se en flödestopp först till helgen. Men den högsta toppen kommer inte förrän senare i juni.

Den stora pressen från de höga flödena pressar ner spotpriserna i Norden nästan till noll. Priserna är så låga att mycket av den svenska kärnkraften har justerat ner sin produktion, något som ger mer utrymme för vattenkraften att hålla hög produktion. Den höga produktionen drar nytta av resursöverskottet, tillsammans med hög export av el till våra grannländer utanför Norden.

Långt från fritt flöde av kraft i Norden

Med nedstängningen av kärnkraft i Sverige ser vi att Norden är långt från att vara utbyggt för ett fritt flöde av kraft. Medan priserna pressas ner nästan mot noll i Norge, har svenskarna priser som är mer än 25 gånger så höga. Orsaken till de stora prisskillnaderna är att överföringskapaciteten mellan områdena och länderna är begränsad vilket resulterar i flaskhalsar i systemet. Detta ger i värsta fall svinn av energi som hade kunnat användas i ett annat prisområde, antingen internt i Norden eller utanför. Flaskhalsproblematiken kan även gå andra vägen under perioder där den svenska vindkraften går för full maskin.

Terminsmarknaden tittar på råvarumarknaderna

Terminsmarknaden är mindre påverkad av det som händer på spotmarknaden. Priserna ökar den här veckan eftersom råvarupriserna stiger. Det råder en sjudande optimism på många marknader efter att ekonomierna har börjat öppna upp efter coronaåtgärderna. Detta smittar av sig på aktiemarknaderna, men också på råvarumarknaderna.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 16,5 TWh (- 4 TWh)

Systempris: 4,42 €/ MWh (- 5,6 €/MWh)

Terminspris YR-21: 22,70 €/MWh (+ 0,90 €/MWh)

Se veckans kommentar

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter