Veckans kommentar om elmarknaden v. 35

Veckans kommentar om elmarknaden v. 35

Vi följer utvecklingen på energimarknaderna nära och här kan du följa vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver

Fortsatt uppgång i elpriserna

Den senaste veckan har gett en fortsatt uppgång i spotpriset, något som var delvis väntat allteftersom man återfått kontrollen över vattenkraften. Men ökningen är något kraftigare än vad marknaden hade förväntat sig innan. Det ser ut som att detta även kan ha satt fart på terminspriserna.

Mycket vatten, men snart hanterbart

Det är fortfarande stor press på vattenkraftsproducenterna för att producera så mycket vatten som möjligt. Flödet följer nu först och främst efter nederbördsperioder och kommer inte längre från snösmältningen som har hanterats under sommaren. Efter helgens kraftiga men korta nederbördsepisod ser det ut som att man har något större kontroll över vattenflödet och därför upplever vi även högre priser på spotmarknaden. Spotpriset har gått upp snabbare än marknaden förväntat sig. Den här veckan väntas en torr period, något som kan ge ytterligare lite mer flexibilitet i vattenkraften och därför ser vi också att marknadens prisförväntningar för de kommande veckorna pekar uppåt.

Kraftigt lyft i framtidspriserna

De nordiska terminspriserna har gått upp sex handelsdagar i rad. Detta kan delvis förklaras av en uppgång i råvarupriser som gas, olja och koldioxid samt i terminspriserna i Tyskland. Men de nordiska terminspriserna har gått upp avsevärt mer än vad dessa underliggande priser kan förklara. Så antingen är Norden just nu överprisat och vi kommer att få se en korrigering alternativt så tittar marknaden på andra omständigheter som har effekt på priset. Lyftet i spotpriset kan bidra till att förklara lyftet i de tidsmässigt närmaste kontrakten, men det är svårt att använda det aktuella vädret för att förklara uppgången i 2023-kontrakten till exempel. En annan delförklaring kan vara att de nordiska priserna i utgångsläget var underprisade och att något av detta ”fel” nu har prisats in i kontrakten.

Med covid-19 och en rad andra internationella händelser som påverkar marknadsaktörerna ser det ut som att hösten på den nordiska kraftmarknaden kan bli ostadig.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: 7,9 TWh (+/- 0 TWh)

Systempris: 9,94 €/MWh (+ 3,41 €/MWh)

Terminspris YR-21: 21,35 €/MWh

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter