Veckans kommentar om elmarknaden v. 39

Veckans kommentar om elmarknaden v. 39

Vi följer utvecklingen på energimarknaderna nära och här kan du följa vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver

Våta prognoser ger sjunkande elpriser

De nederbördsmängder vi har fått på sistone och de som väntas denna vecka räcker mer än väl för att orsaka översvämningar i vissa magasin. Detta präglar spotpriset som återigen är på väg nedåt.

I början av september såg det ut som att årets snösmältning med tillhörande höga vattenflöden var avklarad, och att priset var på väg mot normala nivåer igen. Men med nästan fulla magasin i Norge krävdes det inte många regnmoln för att vattenflödena åter skulle hamna på höga nivåer.

Marknaden reagerar med att skicka ner det förväntade priset för resten av året och även nästa år. Marknadspriset för el levererad under de kommande åren har också påverkats av svängningarna i de globala råvarupriserna. Förra veckan lade EU-kommissionen fram "Green Deal", en ambitiös plan med stora nedskärningar i klimatutsläppen. Planen innehöll åtstramningar på marknaden för koldioxidkvoter, något som isolerat sett borde ha dragit upp priserna. Priserna steg före presentationen av "Green Deal", men har efteråt fallit en hel del igen. På måndagen upplevde aktiemarknaden en större korrigering, något som också påverkade koldioxidpriset som gick ner.

Prognosen framöver pekar fortfarande på vått, milt och blåsigt väder. Marknaden har redan prisat in fortsatt press på spotpriset.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 8,6 TWh (+ 1,8 TWh)

Systempris: 16,85 €/MWh (- 0,09 €/MWh)

Terminspris YR-21: 22,75 €/MWh (- 2,27 €/MWh)

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter