Veckans kommentar om elmarknaden v.24

Veckans kommentar om elmarknaden v.24

Vi följer utvecklingen på energimarknaderna nära och här kan du följa vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver

Bottenpriserna är bakom oss

I helgen sattes nya bottenrekord i spotpriset. Både för det nordiska systempriset, det norska snittpriset och det norska timpriset. I södra Norge sjönk timpriset till € 1/MWh (eller under 1 öre/kWh). Mer nederbörd, mycket snösmältning och begränsad möjlighet att exportera är huvudorsakerna till det låga priset.

Marknadsaktörerna förväntar sig att de låga priserna ska fortsätta något längre, men med en tillfällig flödestopp bakom oss ser marknaden att priserna kommer att stiga framöver. Kontrakt för elleveranser för juli och året ut har sett ett lyft denna vecka, vilket kan betyda att marknadsaktörer nu tror att priserna har varit på botten och att det nu är mer sannolikt med en prisuppgång.

Uppgång i terminspriset

På terminsmarknaden fortsätter priserna att stiga. Kontrakten för leveranser 2021 har stigit tre veckor i rad och ligger nu 15 % högre än i mitten av maj. Det är primärt en uppgång i priserna utanför Norden som gör att de nordiska terminpriserna stiger. Uppgång på aktiebörser liksom även i oljepris, kolpris, gaspris och koldioxidpris är de underliggande faktorer som bidrar till att höja prisförväntningarna på det framtida elpriset. Den breda uppgången på finansmarknaderna beror på en ökad optimism hos investerare och industri. Återöppnandet efter corona fortsätter och de ekonomiska konsekvenserna ser inte ut att bli så negativa som först befarat.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 18,5 TWh (+ 2 TWh)

Systempris: 3,13 €/MWh (-1,29 €/MWh)

Terminspris YR-21: 25,25 €/MWh (+ 2,00 €/MWh)

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter