Veckans kommentar om elmarknaden v.49

Veckans kommentar om elmarknaden v.49

Vi följer utvecklingen på energimarknaderna nära och här kan du följa vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver.

Kraftmarknaden drivs av vädret – även i Europa      

Den nordiska kraftmarknaden har alltid präglats mycket av väderförändringar. Detta eftersom vattenkraft står för den största andelen av utbudet på marknaden och elektriska element står för en stor del av efterfrågan. Nu när vi går in i vintersäsongen ser vi att även de europeiska energipriserna påverkas av temperaturförväntningar. Det pratas i marknaden om att väderprognoser även styr de europeiska kol- och gaspriserna. Detta eftersom mycket gas används för uppvärmning och mycket kol används för fjärrvärme. Därför ser vi att milda temperaturprognoser sänker energipriserna i Europa.

 

Senaste veckan har både gas- och kolpriset fortsatt neråt och de prisnivåer vi ser nu för leveranser 2020 är de lägsta vi har sett. Detta bör bidra till att sänka kraftpriserna och det stämmer sett till priserna i Tyskland, där 2020-kontrakten nu ligger på sin lägsta nivå sedan 2018. Sedan dess har priset för utsläppsrätter ökat en del vilket förklarar varför inte priserna i Europa går ner ännu mer. För Nordens del ligger 2020-kontrakten lite högre, och man har även har prisat in ett något sämre hydrologiskt läge.

 

För nästa år prisar marknaden in att elpriset i Norden ska levereras för € 37, medan det i Tyskland kommer att bli € 44,4. Hittills i år har Norden haft ett pris som ligger 83 eurocent över Tyskland. Marknaden förväntar sig att vädret att ska bli mer normalt nästa år och att den nya vindkraften i Norden ska leverera normalt, något den inte har gjort hittills i år.

 

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: - 8,2 TWh (- 0,4 TWh)

Systempris: 41,95 €/MWh (+ 0,97 €/MWh)

Terminspris YR-20: 37,00 €/MWH (+ 0,05 €/MWh)

 

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter