Veckans kommentar om elmarknaden v.51

Veckans kommentar om elmarknaden v.51

Vi följer utvecklingen på energimarknaderna nära och här kan du följa vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver. Valseger för Boris Johnson – vad händer nu?

Valseger för Boris Johnson – vad händer nu?

Brexit har varit som en "never ending story", men med de konservativas rena majoritet i underhuset förra veckan ser det äntligen ut som att vi kan få ett antal klara svar på Storbritanniens roll i EU, och därmed även deras roll på den europeiska utsläppsmarknaden.

 

Storbritannien, som tidigt införde en egen skatt på kolkraft, har sedan länge konverterat till gaskraft och har därmed överskott av utsläppsrätter på den europeiska utsläppsmarknaden. Vid fortsatt deltagande på denna marknad kan Storbritannien se till att överskottet av utsläppsrätter fortsätter att öka i EU, och därmed lägga press på priserna. Utöver auktioner på utsläppsrätter från EU har Storbritannien, Tyskland och Polen sina egna auktioner. Under 2019 genomförde Storbritannien inte några auktioner alls, detta för att det har varit osäkert huruvida de skulle vara med på denna marknad. Nu ser det ut som att Storbritannien ska vara med på den europeiska utsläppsmarknaden i alla fall år 2020 ut. Därmed förväntar man sig att utsläppsrätterna från de inställda auktionerna 2019 kommer ut på marknaden någon gång före mars. Detta kan tolkas som att koldioxidpriset kan hamna under stark press i början av nästa år.

 

Andra analyser pekar på att Storbritanniens fortsatta deltagande på marknaden även kommer att stödja efterfrågan på marknaden vilket i sin tur tolkas som stöttande för priserna. Osäkerheten kunde man se på koldioxidmarknaden redan förra fredagen när valresultatet blev känt – priset tog först ett snabbt skutt uppåt, för att sedan falla kraftigt under dagen – den största prisskillnaden vi har sett på en och samma dag under hela 2019. Det råder med andra ord stor osäkerhet på marknaden.

 

Både gas, kol och koldioxid har nu samma priser som för en vecka sedan. Detsamma gäller för terminspriserna på den tyska kraftmarknaden. I Norden har däremot de närmaste terminspriserna sett en uppgång den senaste veckan. Orsaken till att Norden avviker lite här är att väderprognoserna inte längre visar på en väldigt våt utveckling. Blidvädret ser ut att hålla sig kvar i Norden men prognoserna pekar mot mindre nederbörd än normalt för årstiden.

 

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: - 2,8 TWh (+ 1,2 TWh)

Systempris: 36,89 €/MWh (- 1,50 €/MWh)

Terminspris YR-20: 36,10 €/MWh (+ 0,30 €/MWh)

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter