Veckans kommentar om elmarknaden v. 44

Veckans kommentar om elmarknaden v. 44

Vi följer utvecklingen på energimarknaderna nära och här kan du följa vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver

Blytungt på kraftmarknaden – kraftöverskott och corona

Marknaden präglas delvis av stora nedgångar den här veckan. Det finns flera orsaker till detta, men vi kan nog dela in marknaden i två.

Den kortsiktiga marknaden:

Den kortsiktiga marknaden är starkt präglad av den goda resurssituationen i Norden, kombinerat med fortsatt mycket blöta prognoser. Den senaste veckan har milda temperaturer och mycket vindkraft också bidragit till att fortsätta pressa ner spotpriset och terminspriserna för vintern.

Terminspriserna längre fram:

Marknadsaktörerna väntar sig en god resurssituation i vinter och i vår och – även om man inte ska dra för stora växlar på det – säsongsprognoserna för vintermånaderna visar inga stora tecken på en kall vinter. Råvarumarknaderna och terminspriserna i Europa har också prisats ner den senaste tiden. Ökad coronarädsla är den gemensamma nämnaren, eftersom smittan har ökat avsevärt världen över. Marknaderna är rädda för att ökad smitta och ökad belastning på vården ska tvinga myndigheterna att införa ytterligare hårda åtgärder som kan drabba ekonomin. Så länge vi inte vet vem som blir ny president i USA, eller om det kommer nya stimulanspaket, råder en depressiv stämning på de flesta marknader.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: + 14,9 TWh (+ 4,8 TWh)

Systempris: 17,41 €/MWh (- 3,00 €/MWh)

Terminspris YR-21: 20,25 €/MWh (-1,00 €/MWh)

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter