Veckans kommentar om elmarknaden v.25

Veckans kommentar om elmarknaden v.25

Vi följer utvecklingen på energimarknaderna nära och här kan du följa vad som hänt och kommer att hända i marknaden och vad som kommer att påverka priset framöver

Snösmältningen i topp

Det varma och vackra vädret bidrar till att snösmältningen i Norge når sin högsta nivå för säsongen. Allt ser ut att fortlöpa bra, utan skadligt höga flöden eller stora spill av vatten. Snön ligger högt upp och magasinen är redo att ta emot vattnet. Så långt ser det ut som att vi klarar av att ta hand om snön och förvandla den till magasinvatten, men avdunstning är alltid en joker i detta. Det kan hända att det varma och vackra vädret bidrar till att överskottet blir lägre än förmodat om några veckor. Vädret bidrar även till avsevärt försvagad hydrologisk balans denna vecka

Spotpriset är rekordlågt. Den smältande snön ger en massa oreglerad elproduktion. Priset på denna har pressats ner mot noll. Det vackra och varma vädret bidrar inte heller till någon större förbrukning. Priset kommer inte att bli lägre än 0,5 öre, under denna nivå är det bättre att låta vattnet passera turbinerna.

Terminspriserna faller något denna vecka. Det är alltid svårt att förklara varför en marknad ändrar uppfattning om framtiden, men vi tror att det beror på börsfallet med tillhörande oljeprisfall som skedde i slutet av förra veckan.

Veckans siffror:

Hydrologisk balans: 9 TWh (- 6 )

Systempris: 2,88 EUR/MWh (-0,25)

Terminspris YR-21: 24 EUR/MWh (-1,2)

Registrera dig och få alla våra nyhetsbrev

Välj utskick

Personuppgifter