Compliance

Compliance

I all vår verksamhet följer vi gällande lagstiftning, agerar på ett etiskt, hållbart och socialt ansvarsfullt sätt, utövar god företagsstyrning och respekterar internationellt erkända principer om mänskliga rättigheter.

Varje dag samarbetar ledning och medarbetare för att skapa en efterlevnadskultur inom hela vår värdekedja. Detta är viktigt för att ge våra kunder bästa service.