Finansiell information och övrig bolagsinformation

Finansiell information och övrig bolagsinformation

Finansiell information i Entelios Trading AB

 

Styrelsen i Entelios Trading AB

Styrelsen består av Frans Lundquist (ordförande), Atle Knudsen, Håkon Helgesen och Karin Medin. 


 
Frans Lundquist (f. 1973) 
Styrelseordförande, Entelios Trading AB 
 
Frans Lundquist är utbildad civilingenjör på KTH i Stockholm och civilekonom på Stockholms Universitet. Han är för närvarande ägare, VD och konsult för EffEll Konsult AB. 
 
Frans har 20 års erfarenhet av riskhantering, fysisk handel, finansiell handel och strategiutveckling på el- och råvarumarknader. Han har varit anställd på Telge Kraft (nuvarande Entelios AB) mellan 2004 och 2017, och var bolagets VD mellan 2009 och 2017. 

 

Ronny Brunstad (f. 1970) 
VD, Entelios Trading AB 
 
Ronny Brunstad är utbildad MSc Energy Management vid Oslo Business School. Han har varit anställd i Entelios Trading AB sedan 2006 och har varit VD för bolaget sedan 2010. 
 
Ronny har mer än 20 års erfarenhet från kraftmarknaden och har arbetat i stora och medelstora företag, inklusive fysisk krafthandel, riskhantering och portföljhantering/finansiell krafthandel. 
 


Atle Knudsen (f. 1972) 
Styrelseledamot, Entelios Trading AB 
 
Atle Knudsen är utbildad MSc Economics and Business Administration vid Syddansk Universitet i  Danmark, samt en Executive MBA från Norwegian School of Economics i strategisk ledning.  

Atle har över 10 års erfarenhet från Agder Energi. I dag är han Executive Vice President för affärsområde Customer i Agder Energi och CEO för Entelios Nordic. Innan han tog över Entelios Nordic var Atle CIO i 5 år för Agder Energi. Han har också erfarenhet av att leda koncernens serviceföretag, Solvea, i tre år.

Innan Atle kom till Agder Energi ledde han ett konsultföretag i tre år. Han började sin karriär i Accenture, där han arbetade 1997 till 2005 inom Management Consulting.

Atle har varit styrelseledamot i Entelios Trading AB sedan 2017. 
 


Karin Medin (f. 1967) 
Styrelseledamot, Entelios Trading AB 
 
Karin Medin är utbildad civilingenjör från KTH och är VD i Söderenergi AB. 
 
Karin har mer än 20 års erfarenhet av riskhantering, fysisk handel, finansiell handel och strategiutveckling på el- och bränslemarknaden inom fjärr- och kraftvärmebranschen. Hon har haft ledande roller inom Fortumkoncernen och är sedan 2011 VD för Söderenergi AB.  
 
Karin har varit styrelseledamot i Entelios Trading AB sedan 2014.  

 

Anne Gjerden (f. 1980) 
Styrelseledamot, Entelios Trading AB 

Anne Gjerden har en magisterexamen i företagsekonomi från Norska Handelshögskolan BI och universitetet i St.Gallen i Schweiz. Anne har också en Executive MBA i finans från Norwegian School of Management NHH och är licensierad som auktoriserad finansanalytiker och certifierad europeisk finansanalytiker (CEFA), samt certifikat i finansiell energianalys / Kraftanalytikerstudiet.

Anne har 15 års erfarenhet från Agder Energi där hon arbetar som portföljförvaltare Treasury. Hon har erfarenhet från finans- och valutamarknaden de senaste 5 åren och arbetade tidigare i 10 år som senioranalytiker på kraftmarknaden med fokus på fysiska och finansiella kraftmarknader. Innan Anne kom till Agder Energi arbetade hon på Norges Bank Investment Management. Anne har erfarenhet från styrelseuppdrag inom banker, pensionsfonder, fjärrvärmeföretag och organisationsarbete.

  
Entelios Trading ABs Revisorer 

Ernst & Young, med huvudansvarig revisor, Erik Oskar Wall, är valt till revisionsbolag för Entelios Trading AB.