Miljömål

Miljömål

Entelios arbetar kontinuerligt med miljöstyrning. Vi är omfattat av miljöledningssystemet ISO 14001. Syftet med ledningssystemen är att minska miljöpåverkan från våra tjänster och produkter. 

Genom dokumentation av ansvarsfördelning och rutiner i miljöfrågor kan vi stegvis upptäcka brister och formulera förbättringsprogram.

För Entelios innebär detta bland annat att vi informerar våra kunder om hur olika kraftproduktionskällor påverkar klimatet, samt att vi erbjuder våra kunder båda miljömärkt el och klimatkompensationslösningar.

Våra tjänster kräver avstämningar med våra kunder ett flertal gånger om året. Idag försöker vi i allt större utsträckning att genomföra möten via telefon och internet för att minska vår direkta klimatpåverkan, samtidigt som vi minskar antalet skickade pappersfakturor.

Entelios Miljömål: 

 
Minska utsläpp från flygresor med 5% jämfört med föregående år
Minska förbrukningen av papper med 2% jämfört med föregående år
Entelios ska förenkla kundernas miljöarbete genom att: 

Öka försäljningen av el från förnybara bränslen
Öka försäljningen av klimatkompensation och klimatrelaterade tjänster
 

Intyg ISO 14001.