Våra tjänster

Vi levererar tjänster inom elhandel, rådgivning och flexibilitet, allt med en stark miljöprofil. 

Våra produktområden

Portföljforvaltning Portföljforvaltning

Vi är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden. Som partner till Entelios får ni en dedikerad portföljförvaltare som har mycket lång erfarenhet av att arbeta med förvaltningsstrategier, handel och analys.

Portföljforvaltning

Miljötjänster Miljötjänster

På Entelios erbjuder vi en rad rådgivnings-, hanterings- och utförande-tjänster på ett antal miljömarknader. Vi hjälper dig att bygga en strategi för att minska din verksamhets klimatavtryck.

Miljötjänster

Energilösningar Energilösningar

Sänk dina totala energikostnader med våra analyser, rapporter och tekniska lösningar.

 
 
 
 
Energilösningar

Flexibilitet Flexibilitet

Vi hjälper ditt företag att sälja flexibilitet från konsumtion och produktion. På detta sätt stöder du kraftsystemet och övergången till ett förnybart samhälle.

 
 
 
 
Flexibilitet

Fysisk elhandel Fysisk elhandel

Vi skreddarsyr elhandel utifrån er unika situation. Entelios optimerar ditt företags elinköp eller elförsäljning och erbjuder ett partnerskap som hjälper dig ta ett helhetsgrepp om de viktigaste delarna inom företagets energisituation.

Fysisk elhandel