Effektstyrning - Maxguard

Realtidsövervakning och kontroll av effektuttag med tjänsten Maxguard.

Syftet med denna tjänst är att kunna styra och begränsa effektuttaget per mätpunkt så att kunden kan ha kontinuerlig kontroll  över sina nätkostnader.

Många företag tampas med en ojämn belastning av sitt nät. Under korta perioder belastas elnätet extremt hårt. Det får till följd att systemet måste dimensioneras för att klara dessa toppar och det ger ökade kostnader i form av effekt-/energiavgifter. Effektstyrning kan användas för att bevaka dessa toppar och sända ut styrsignaler för att slå av och/eller begränsa oprioriterade laster. Detta ger minskade effektkostnader. Styrningen kan ske på flera sätt och det vanligaste sättet är att övervaka den genomsnittliga effekten under en medelvärdesperiod. Om effekten är på väg att stiga över en given gräns sänds en signal till en utgång som slår av lasten under en kortare period.  Styrningen kan även ske i steg, där effekten av flera laster samverkar för att minska det momentana effektbehovet för fabriken.

Tjänsten Maxguard innefattar:

  • Konsulttjänster inom tariffoptimering och uttagsprofiler
  • Analys för utvärdering av besparingspotential
  • Teknisk lösning och realisering av projekt
  • Drift, support och övervakning av teknisk infrastruktur

Tidigare erfarenheter av Effektstyrning har visat potential för att kunna reducera nätkostnaderna kopplat till effektuttag med ca: 10–30% per år.

Vi är redo att hjälpa dig med energilösningar

Personuppgifter