Flexibilitet

Flexibilitet

Flexibilitet

Intäkter för dig som kund genom försäljning av efterfrågeflexibilitet till nätoperatören.

Syftet med denna tjänst är att erbjuda efterfrågeflexibilitet i form av förbrukningsreduktion till nätoperatörer under ansträngda situationer.

Tjänsten kommer att generera intäkter från Svenska Kraftnät, dels för att ställa flexibiliteten till rådighet och för faktisk utkoppling. Entelios har som endaste aktör i norden investerat i en systemplattform som gör det möjligt att aggregera flexibilitet från flera kunder, där syftet är att sälja denne flexibiliteten tillbaka till kraftsystemet. Intäkter från marknadsdeltagelse fördelas mellan kund och Entelios enligt överenskommelse.

Vår koncerntillhörighet har säkrat oss en unik förståelse av kraftsystemets behov. Denna erfarenhet och kompetens används aktivt för att utveckla nya tjänster och lösningar som gynnar våra kunder. För att kunna realisera nya intäktströmmar till kunden, har vi utvecklar systemtjänster för alla faser i kraftsystemets tillgängliga marknader (reserv, planera och drift). 

Traditionellt, balanseras det nordiska kraftsystemet genom att reglera produktionen utifrån konsumenternas efterfrågan på kraft. Lösningen Switch, ger likande möjligheter för snabb reglering men använder kundens efterfrågeflexibilitet som en förbrukningsreduktions resurs för att tillgodose kraftsystemets regleringsbehov.

Vi är redo att hjälpa dig med flexibilitet

Personuppgifter