Bokföringstjänst för dig som har klientmedelskonto

När du tecknar ett avtal med klientmedelskonto erbjuder vi dig en bokföringstjänst. Det innebär, precis som en redovisningsbyrå, att vi sköter bokföringen åt dig för all energikostnad.

Vi rapporterar månadsvis moms- och elskattedeklaration, leverantörsreskontra och bankkontoavstämningar. Du får med andra ord en bokföring över alla dina energirelaterade kostnader.

Du sätter månadsvis in ett belopp på ett klientmedelskonto som motsvarar kommande månadskonstnad för finansiell avräkning och fysisk energi.

Vi kontrollerar dagligen behovet av säkerheter och garantier. Vi kontaktar dig så klart vid behov.

Kort sagt får du en helhetsredovisning klar för att läsas in i ditt redovisningssystem.