Maximera dina intäkter - bli clearingkund hos oss

Att vara clearingkund hos oss innebär att vi går in som ditt ombud på Nord Pool och Nasdaq OMX, och förvaltar din portfölj både fysiskt och finansiellt.

Vi gör en grundlig analys och genomgång av gällande riskpolicy och tar gemensamt beslut om hur vi ska förvalta din kraftportfölj. Det innebär att du helt slipper motpartsrisken.

Efter arbetet med policies och prissäkringsstrategier ger vi dig

  • Aktiv handel för att säkerställa långsiktigt stabila elpriser utifrån fastställd policy
  • Förvaltning efter givna ramar och riktlinjer
  • Överblick över intäkter
  • Oberoende analyser om elmarknaden
  • Medverkan på seminarier och utbildningar
  • Statistik, uppföljning samt olika rapporter via vår kundzon
  • Vi blir ditt ombud på Nord Pool och Nasdaq OMX, och förvaltar portföljen
  • Vi hjälper dig som kund med avtalsadministration med Nord Pool och Nasdaq OMX samt upplägget med konton hos din bank


Valutahandel
Vi har tagit fram en valutasäkringstjänst för att kunna erbjuda dig bästa möjliga stabilitet i din elhandel.Välj vår valutaprissäkring för en prissäkrad elhandel.

När du köper eller säljer el och samtidigt prissäkrar framtida elmarknadspositioner så sker prissäkringarna i EUR.  Det innebär en valutarisk eftersom valutakurserna på olika valutor inte samvarierar med EUR.