Valutaprissäkring för dig som är clearingkund

För dig som vill säkra din risk för valutavariationer har vi en valutasäkringstjänst som är sammankopplad med elhandelsflödet. Tjänsten ger dig bästa möjliga stabilitet och förutsägbarhet i kostnaden för dina elinköp.

Vi säkrar din valutarisk för dina framtida elmarknadspositioner.
När du genomför prissäkringar på terminsmarknaden så sker prissäkringar i EUR. För de flesta, som inte har övriga valutaflöden i EUR, innebär detta en valutarisk. Valutarisken består i risken för en ogynnsam utveckling av valutakursen EUR/SEK.

Varför är det bra att säkra valutarisken?

  • Historiskt har svängningarna i valutakursen EUR/SEK varit stora. Som mest har valutakursen förändrats med ca 20 % på ett år och då kan det vara svårt att budgetera sitt elpris.
  • Det finns bra strategier för att minimera valutarisk genom handel med valutaterminer. Det kan göras med låg risk och till en låg kostnad.
  • Med en långsiktig valutasäkringsstrategi, får du en genomsnittlig EUR/SEK-kurs för dina kraftinköp och kan undvika plötsliga kostnadsökningar på grund av valutakursförändringar.