Vår kundzon - Sveriges vassaste energistatistik?

Energioptimera din verksamhet. Få tid över till ditt företags huvudverksamhet. Vi har utvecklat kundzonen så att du ska kunna fokusera på åtgärder utifrån användandet.

Kundzonen ger dig

  • Generiska rapporter på energistatistik över alla energibärare
  • Generiska rapporter på kostnadsstatistik över alla energibärare
  • Generiska on-line portföljrapporter inkl indexreferensuppföljning
  • Klimatrapportering enligt GHG-protokollet (GHG - Standards and guidance regarding corporate greenhouse gas accounting and reporting)
  • Alla dina rapporter samlat på ett ställe