Vi har ett standardiserat och välfungerande upplägg för vår handel med utsläppsrätter. Vi har specifika portföljer skapade för att köpa och/eller sälja el-certifikat och utsläppsrätter för dig som har en exponering inom dessa områden.

Med Kyotoavtalet som grund har EU satt upp målet att minska unionens totala utsläpp med åtta procent till år 2012. EU har därför infört ett handelssystem för utsläppsrätter, som började gälla 1 januari 2005.

Metoden bygger på det gemensamma tak länderna satt för utsläppen av koldioxid och i vilken takt de ska minska. El- och värmeproducenter som använder fossilbränsle kan antingen begränsa sina utsläpp eller köpa rättigheter som motsvarar det egna utsläppet, så kallade utsläppsrätter.Kostnaden för dessa eller åtgärder för att reducera utsläppen medför en fördyring av kraftproduktionen och därmed ett ökat kilowattimmepris.