Välj hur du vill sälja din elproduktion

Välj hur du vill sälja din elproduktion

Vi hjälper elproducenter att optimera samtliga intäktskällor

Vi erbjuder elförsäljning med spot leverans eller långsiktiga prissäkringsstrategier samt unika förvaltningsmodeller som säkerställer högsta möjliga intäkt för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Du som är eller har för avsikt att bli en producent

För dig som ska investera i produktion, kan det innebära svårigheter att budgetera och riskera att fast eller rörligt elpris blir ojämn.Vår portföljmodell ger dig möjlighet att säkerställa en långsiktigt stabil avkastning på din investering.

Välj olika sätt

Som producent har du olika alternativ att välja mellan när du säljer din elproduktion. Att skriva ett fastprisavtal och binda elpriset för ett eller flera år på en felaktig nivå, kan riskera att din investering blir mindre lönsam. Att förvalta din elproduktion i en portfölj ger en stabil avkastning och reducerar prisrisken.

Här är några av de olika sätt du kan välja mellan

  • Balansansvar
  • Spotprisrelaterade köpkontrakt
  • Portföljförvaltning
  • Fastprissatta köpkontrakt
  • Försäljning av el-certifikat
  • Försäljning av Ursprungsgarantier
  • Analys av elpriser, el-certifikat och Ursprungsgarantier
  • Kassaflödesfördelar för försäljning av produktion
  • Presentation av elmarknad, analyser, förvaltningskoncept till investorer och banker

Prata med en av våra rådgivare

Vi är redo att hjälpa dig med elhandel

Personuppgifter