Agder Energi Vattenkraft

Agder Energi Vattenkraft

Agder Energis elproduktionskällor är 100 % förnybara.

Företaget har en mängd små, medelstora och stora vattenkraftverk i vattendrag i södra Norge.

Entelios hanterar ursprungsgarantier på el producerad av Agder Energi. Vi kan erbjuda fysisk elektricitet som levereras fysiskt från våra förnybara kraftverk till våra kunder i Skandinavien och Centraleuropa, i enlighet med principerna för en integrerad europeisk elmarknad, tillsammans med ursprungsgarantier.

Agder Energi investerar kontinuerligt i utvecklingen av nya projekt för produktion av förnybar energi. Detta i linje med företagets miljöstrategi för att minska utsläppen av växthusgaser men också som en del av företagets strävan att ta socialt ansvar. För att uppnå detta har Agder Energi utfärdat ett ramverk för gröna obligationer i linje med Green Bond-principerna. Intäkterna från Green Bond kommer att gå till ett speciellt konto för finansiering av stödberättigade projekt. Mer information finns här.

Du kan se hela Agder Energis produktionsportfölj här.

kontakta oss