Bilateralt avtal vindkraft

Bilateralt avtal vindkraft

Genom att ingå i ett bilateralt avtal kan ni se till att er el är förnyelsebar och att ni har möjligheten att dra nytta av vindkraftens värden utan att göra direktinvestering i vindkraft. Något som våra kunder idag använder i sin marknadsföring för att stärka sitt varumärke.

Vindkraftverken ägs i själva verket av vindkraftsproducenten, men all kraft som produceras i de utsedda vindkraftverken dediceras till förbrukaren. Ni har alltså möjlighet att köpa el direkt från utsedda vindkraftverk och samtidigt till ett konkurrenskraftigt förutbestämt pris.

Vi på Entelios hanterar all administration, så för er del så blir det lika enkelt som tidigare men med skillnaden att ni får möjlighet att dra nytta av de marknadsföringsvärden som vindkraften innebär.

Många fördelar med konceptet:

  • Stärker företagets miljöprofilering
  • Bidrar i omställningen till ett hållbart samhälle
  • Full access i marknadsföring
  • Företaget är säkrat mot förhöjda elpriser

För att beställa Bilateral avtal vindkraft, kontakta din affärsansvarige.

kontakta oss