Energieffektiviseringsfond

Energieffektiviseringsfond

Alla företagskunder kan söka pengar från Energieffektiviseringsfonden. Pengarna ska användas till konkreta åtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi.

Vill ert företag genomföra energieffektiviseringsåtgärder? Då kanske Entelios kan hjälpa er med ett ekonomiskt bidrag!

Pengarna kommer från försäljningen av Bra Miljöval som är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Det är Naturskyddsföreningen som beviljar projekten och de prioriterar gärna projekt där tekniken behöver introduceras och har stor effektiviseringspotential. Till ansökan ska du bifoga en uppfattning om hur och var elen används i dagsläget uppdelat på värme, belysning, ventilation, processen och övrigt.

Kontakta oss, så berättar vi mer om vilka kriterier som måste uppfyllas för projekt som finansieras genom Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan till Energieffektiviseringsfonden

Ansökan ska skickas in till vår hållbarhetsexpert som du också kan kontakta om du har frågor.

Ladda ned ansökningsblankett