Hållbarhetstjänster

Hållbarhetstjänster

För att bli en hållbar verksamhet krävs en omfattande, genomtänkt och långsiktig klimatstrategi.

Vår vision på Entelios är att våra kunder ska se oss som en långsiktig samarbetspartner inom energi- och miljöfrågor.

Så här arbetar vi med våra kunder inom energi – och miljöfrågor:

Steg 1 - Verksamhetsanalys

Tillsammans tar vi redo på vad som är viktigt för kunden med avseende på mål och vision inom hållbarhet.

Steg 2 - Upprätta en klimatstrategi

För att bli en hållbar verksamhet krävs en heltäckande, genomtänkt och långsiktig klimatstrategi. I en klimatstrategi sätter vi gemensamt upp en plan för hur verksamheten på ett proaktivt och kostnadseffektivt sätt ska kunna minimera och hantera den klimatpåverkan som genereras från verksamheten.

Steg 3: Regelbunden uppföljning

Genomgång av resultat och analys av det gångna året

Kontakta oss