Tjänster för att minska ert koldioxidavtryck

Tjänster för att minska ert koldioxidavtryck

Beräkningar av koldioxidavtryck, rapportering, EU-utsläppsrätter enligt EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS, Europe) och koldioxidkompensationer.

Tar du ditt klimatansvar? Om ditt företag förbrukar energi, har medarbetare som reser regelbundet och gör inköp så bidrar det – direkt eller indirekt – till klimatförändringar.

Detta på grund av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen och av andra växthusgaser. För att minska effekterna av den globala uppvärmningen bör vi minska utsläppen av växthusgaser globalt. Det första steget är att räkna ut din klimatpåverkan och sedan minska dina utsläpp. För att ta ditt fulla klimatansvar och för en riktigt bra och långsiktig klimatstrategi bör du även klimatkompensera.

Genom klimatkompensation skapar du klimatnytta. Klimatkompensationsprojekt bidrar utöver klimatnytta också till att förbättra sociala, hälsomässiga och ekonomiska förutsättningar för lokalbefolkningen på den plats där projekten genomförs. Vi har en bred portfölj av klimatkompensationsprojekt och arbetar med certifierade sådana främst inom CDM (Clean Development Mechanism).

Vi kan erbjuda ditt företag skräddarsydda klimatkompensationslösningar av kvarstående utsläpp kombinerat med en god marknadsföringsstrategi för att hjälpa er att stärka ert varumärke och uppnå en konkurrensfördel.

Vill du veta mer om klimatkompensation och våra olika projekt, kontakta vår hållbarhetsexpert så berättar vi mer.

Klimatberäkning

Har ditt företag koll på ert klimatavtryck? Vi hjälper våra företagskunder att utvärdera och beräkna sin klimatpåverkan och att sammanställa en klimatredovisning, vilket är ett nödvändigt underlag för hållbarhetsredovisningen.

Med vårt webbaserat klimatberäkningsverktyg SVANTE kan du enkelt samla in, beräkna, analysera, visualisera och rapportera hållbarhetsdata på ett effektivt och dynamiskt sätt. Vårt verktyg är effektivt för både stora och små organisationer som vill mäta sina koldioxidutsläpp och se över verksamhets klimatpåverkan för att kunna driva sitt hållbarhetsarbete framåt. SVANTE räknar ut koldioxidbelastningen i enlighet med The Greenhouse Gas Protocol (scope 1 – 3) och emissionsfaktorerna uppdateras regelbundet.

För våra företagskunder som har elavtal med Entelios kan data som t.ex. elförbrukningen, fjärrvärme och fjärrkyla länkas direkt till SVANTE vilket sparar tid och underlättar datainsamlingen.

Vill du veta mer, läsa en exempelrapport eller få tillgång till en demo? Kontakta vår hållbarhetsexpert så berättar vi mer om SVANTE, vårt klimatberäkningsverktyg.

Kontakta oss