Portföljforvaltning

Portföljforvaltning

Portföljforvaltning

Säkra ditt elpris

Entelios är en effektiv, erfaren och professionell aktör på den finansiella elmarknaden. Som partner till Entelios får ni en dedikerad portföljförvaltare med backup som har mycket lång erfarenhet av att arbeta med förvaltningsstrategier, handel och analys.

Vi har Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med värdepapper, vilket är ett kvitto och en garant för kvalitet i vårt arbete, transparanta handelsprocesser, en oberoende granskning, compliance med gällande regelverk, lagar samt policyer.

God service och nöjda kunder

Vi är kända för god service, goda förvaltningsresultat, en fantastisk administration och har väldigt nöjda kunder vilket årligen bekräftas både i vår kundundersökning och i att vi behåller våra befintliga kunder.

Låga elpriser och stabil avkastning

Vår huvudsakliga verksamhet utgår från att skapa låga elpriser för våra förbrukningskunder samt en bra stabil avkastning för våra kunder med produktion, allt med utgångspunkt i ett fastställt arvode för våra tjänster.

I dagsläget är vi tretton personer som arbetar med portföljförvaltning och analys. Vi har allihop bred erfarenhet och kompetens av elmarknaden. Detta minskar dina risker och ökar din konkurrenskraft.

Vår handelsstrategi

Den nordiska elmarknaden är en väldigt volatil marknad då den har ett stort väderberoende. En stor del av produktion kommer från vattenkraft, men det blir mer och mer inslag av grön energi såsom vindkraft och solkraft. Det gör att spotpriset kan variera kraftigt och i sin tur påverka kostnaden i portföljen i hög grad mellan olika perioder.

Historiskt har vi sett perioder där det har varit lönsamt att endast ha spotleverans medan det i andra perioder har varit väldigt gynnsamt att ha prissäkrat portföljen.

Medvetna val

Portföljförvaltning är riskhantering och riskhantering är att göra medvetna val. Medvetna val gör att man över tid säkrar det bästa ekonomiska utfallet.

Samarbetet startar alltid med en grundlig analys där portföljförvaltaren/affärsansvarig tillsammans med er som kund går igenom vad ni har för riskpreferens.

Vi skräddarsyr en strategi baserad på ditt företags tidshorisont och riskpreferens.

Kontakta en av våra experter

Vi är redo att hjälpa dig med portföljforvaltning

Personuppgifter