Batteri

Batterier gir bedriften flere muligheter for optimalisering av forbruket, samtidig som det skaper en inntektsmulighet og bidrar til lønnsom drift. Dette er teknologi som er i utvikling og Å Entelios opplever batterier som svært relevant i vårt Nordiske marked.

Batteri

Hvorfor batteri?

Mindre sårbarhet

Redusere avhengigheten av det offentlige nettet og øker påliteligheten til strømforsyningen

Grønt forbruk

Kombiner energi lagring med egenprodusert fornybar energi, og reduser karbon avtrykket ditt

Fleksibilitet

Velprøvde løsninger for deltakelse i fleksibilitetsmarkeder med nye inntektsstrømmer

Kostnadsbesparelser

Muliggjør økonomisk effektivitet ved å lagre overskudds energi til bruk i perioder med høyere strømpriser

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg

4 hovedgrunner til batterier

Å Entelios har identifisert 4 hovedgrunner til hvorfor bedrifter bør investere og bruke batteri i sin drift:

Besparelse

Et batteri kan gi besparelse på både nettleie og strømutgiftene. Ved å lade batterier når strømprisen er lav, for så å bruke kapasiteten når prisen er høy, eller når man har behov for kapasiteten i perioden som er ugunstig for nettet kan man redusere utgiftene sine.

1.

Besparelse

Å Entelios skreddersyr batteriløsningen for din bedrift hvor vi legger til grunn blant annet plasseringen og størrelsen på batteriet, levetiden til batteriet og prisestimatet. I løsningen vil også livssyklusen til batteriet og bruken mot fleksmarkedet være med i vurderingen.

Snakk med en spesialist

Ta kontakt med oss og finn ut hvordan din bedrift kan bruke batteri