Trygghet, fleksibilitet og nye inntekts-kilder for produsenter

Vi skaper forutsetningene for deg som produsent, slik at du kan maksimere inntekten din.

Entelios ansatte produksjon

Hvordan hjelper vi produsenter?

Fysisk handel

Entelios utvikler kontinuerlig produksjonsprognoser for kundens elektrisitetsproduksjon. Produksjonsprognosene er nøye validert og produsert basert på all data om produksjonsenheten og værprognoser. Med hjelp av intradag-handel optimerer vi resultatene. Produsenten har tilgang til all data og kan enkelt følge opp inntekter og utgifter.

Finansiell handel

Entelios tilbyr individuell strategi og hjelper deg med å utvikle en strategi for prisrisikohåndtering. Produsenten får tilgang til et system der de kan følge systemkontraktene, EPAD og komponentene i sanntid. Vi selger GoO (opprinnelsesgaranti) ved hjelp av en unik forvaltningsmodell til markedet som betaler best pris.

Balanseansvar

For at kraftsystemet skal fungere, må det alltid være balanse mellom produksjon og forbruk. Entelios har balanseansvar på det nordiske markedet og kan hjelpe våre kunder inn på fleksibilitetsmarkedet. Dette er enda en måte for våre kunder å få inntekter utover det de får for den produserte elektrisiteten.

Våre tjenester

Skreddersydd for kraftprodusenter

  • Fleksibilitet Å Entelios er en markedsaggregator for fleksibilitet. Det som er unikt med denne rollen er at vi setter sammen teknologi, marked og kunde i sin helhet. Dette betyr at vi har et nært samarbeid både med kunden, teknologileverandører og markedsaktører for å identifisere nye løsninger og muligheter for våre kunder til å tilby støttjenester til de nordiske TSO-ene. Den nye støttjenesten FCR-D (FCR-D ned) åpner nye muligheter til å bidra til kraftsystemets stabilitet gjennom midlertidig regulering av produksjonen. Entelios har i flere år arbeidet aktivt for at våre kunder skal kunne delta aktivt i balansemarkedet.
  • Batteri Å Entelios kan bistå produksjonskunder med batteriløsninger for å maksimere inntekter og skape stabilitet. Entelios tilbyr gjennomprøvde løsninger for deltakelse på fleksibilitetsmarkeder, noe som åpner for nye inntektsstrømmer. Ved å integrere energilagring med din egenproduserte fornybare energi, kan du ikke bare forbedre økonomien i din energiproduksjon, men også bidra til en mer bærekraftig og stabil energiforsyning.
  • Prissikringer For å få en mer forutsigbar inntekt tilbyr vi finansielle prissikringer med flere års horisont, men også i det kortere perspektivet. Sammen med kunden setter vi opp en passende strategi for prisfastsetting tilpasset forventet produksjon. Dere får tilgang til en dedikert porteføljeforvalter som har dyp markedsforståelse, som veileder og anbefaler nivåer og timing for prissikringer.
  • Opprinnelsegarantier Å Entelios er en av Nordens største kjøpere av opprinnelsegarantier. Vi har løpende kontakt med flere meglere både i Norden og Europa, og vi har også motpartsforhold med et stort antall kjøpere av opprinnelsegarantier i Sverige, Norden og Europa.

Hvorfor velge Å Entelios?

Optimaliser salg

Vi hjelper med å håndtere en portefølje av flere produksjonsenheter, optimalisere salget av energi basert på markedspriser og produksjonsprofiler.

Forutsigbarhet

Vi hjelper med finansielle instrumenter og kontrakter for å sikre priser og håndtere prisrisiko, samt sikre seg mot volatilitet i kraftprisene.

Nye inntektskilder

Vi hjelper med å utnytte fleksibiliteten i produksjon for å tilby balansetjenester, noe som kan generere ekstra inntekter.

Snakk med oss om produksjon

Vi setter deg i kontakt med en våre rådgivere som sikrer at du som produsent kan maksimere inntekten din