AF Gruppen utfører stort tunnelprosjekt med Trafikverket i Sverige og Å Entelios leverer kraften

Å Entelios’ løsninger gir AF Gruppen full oversikt på prosjekt i Sverige.

Ag Gruppen

Enkelt for AF Gruppen, og enkelt for sluttkunde!

Fra etablering av arbeidsstrømkasser til registrering av enkeltmålere for hver leilighet og oppstart av gunstige, private strømavtaler

I Å Entelios jobber vi med å forenkle hverdagen til kundene våre. Da AF Gruppen Norge vant et omfattende tunnelprosjekt i Stockholm, var det helt avgjørende med en kraftleverandør som sørger for full oversikt over prosjektet. Etter mange års samarbeid kunne AF Gruppen være trygge på at Å Entelios leverer gode løsninger.

Som nordisk totalleverandør på kraft og porteføljeforvaltning tilbyr Å Entelios felles fakturerings- og rapporteringsløsninger for både Norge og Sverige. Dette gjør det enklere for AF Gruppen i Norge å ha full oversikt over både prosjektet og sitt totale kundeforhold hos Å Entelios. Gjennom kontoret i Stockholm tilbyr Å Entelios også lokal tilstedeværelse, og våre dyktige medarbeidere i Sverige kan dermed følge opp prosjektet.

Prosjektet i Stockholm er et stort tunnelprosjekt som innebærer en seksfelts motorvei i to tunnelløp, med en total veistrekning på 18 km. For et så stort prosjekt er det helt avgjørende med god kostnadskontroll og løsninger som gir kunden full oversikt.

En nordisk organisasjon, med felles fakturerings- og rapporteringsløsninger er viktig for oss i AF Gruppen. At Entelios i tillegg leverer strøm til Trafikverket var avgjørende for at AF Gruppen ønsket Entelios som samarbeidspartner på dette prosjektet, sier Christoffer Thorsteinsen i AF Gruppen.

Entelios har gjennom mange år utviklet gode rutiner som sikrer kunden en enklest mulig arbeidshverdag. Dette kommer entreprenør-kundene til gode gjennom en sømløs prosess på kraftleveranse, der Entelios sørger for minst mulig ekstraarbeid for prosjektledere på byggeplass og i administrasjon.

AF Gruppen har vært kunde av Entelios siden 2010 og velger nå å forlenge samarbeidet. Entelios har levert gode forvaltningsresultater i hele avtaleperioden, og dette har bidratt til at AF Gruppen har fått lavest mulige energikostnader.

For AF Gruppen, har det vært viktig for prosjekter der det skal bygges leiligheter med en god kostnadskontroll. Her har Entelios laget en meget effektiv 3-trinns prosess som tar hånd om hele kraftinntallasjonsprosessen for kunden; fra etablering av arbeidsstrømkasser til registrering av enkeltmålere for hver leilighet og oppstart av gunstige, private strømavtaler.