Fiven

Frigir 10 MW
per uke
Hurtiglading
av opptil 200 elbiler

Fiven gjør lønnsomme investeringer i fleksibel strømbruk

Fiven har gjort fleksibilitetsinvesteringer som gjør dem klare for fremtiden. Gjennom fleksibilitetsløsninger fra Entelios kan Fiven koble ut sine produksjonsovner i løpet av få minutter, og dermed delta i raskere kraftmarkeder. Fiven kan nå levere fleksibilitet raskt og dermed tjene penger på ubenyttet kapasitet.

På Fivens fabrikker i Lillesand og på Eydehavn produseres silisiumkarbid under varemerket SIKA. De mange egenskapene gjør at SIKA brukes i alt fra skuddsikre vester til satellitter, i tillegg til å være en viktig komponent i bilindustrien. Helt siden 1912 har fabrikken på Eydehavn produsert silisiumkarbid, og menneskene hos Fiven har gjort det mulig for bedriften å tilpasse seg endrede markeder. Sammen med Enova og Entelios har Fiven nå gjort investeringer og tilpasninger av sine kraftstyringssystemer.

Samarbeidet mellom Fiven og Entelios går flere år tilbake, og Entelios har lenge levert kraft til Fivens norske fabrikker. Da Entelios så at Fiven kunne unngå miljøbelastning og samtidig tjene penger på fleksibilitet ble samarbeidet utvidet, noe som har vist seg å være svært lønnsomt for Fiven.

Gjennom å delta i raske kraftmarkeder er Fiven en del av fremtiden

Det var flere gode grunner til at Fiven ønsket å utvikle og bygge om sitt kraftstyringssystem. Systemet Entelios har laget innebærer at Fiven får et signal når det er behov for at ovnene kobles ut – helt ned på 2-3 minutters varsel. Hvilke ovner det gjelder har Fiven selv lagt inn, og de er derfor sikret at fleksibilitet ikke går på bekostning av produksjon. Ved at Fiven frigir kapasitet bidrar de også til å øke stabiliteten på det lokale strømnettet. Hittil har Fiven tilgjengeliggjort 10 megawatt per uke, noe som tilsvarer full hurtiglading av opptil 200 elbiler.

Investeringer som lønner seg

I løpet av svært kort tid har Fiven tjent inn investeringen i styringssystemet. Den raske inntjeningen er et resultat av økt behov for fleksibilitet, og at de nå kan selge fleksibilitet i hurtigere markeder, der man får bedre betalt for fleksibiliteten. Dette skyldes blant annet at det er de raskeste lastene Statnett kobler ut først for å oppnå balanse i kraftnettet.

Investeringene Fiven har gjort er gunstige både fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. Vi har i løpet av kort tid tjent inn en betydelig del av investeringen, og bidrar samtidig til stabilitet på strømnettet, sier Henning Berge, Elektrosjef i Fiven

Investeringene og tilpasningene Fiven har gjort medfører en rekke fordeler. Entelios er stolte over å ha laget et system som gjør at Fiven kan levere fleksibilitet i raskere kraftmarkeder, har god inntjening på sine investeringer, og bidrar til å redusere miljøbelastning. Mangel på tilstrekkelig kapasitet på nettet øker behovet for utbygging av kraftnettet, som igjen kan føre til at man må ta av urørt natur. På den måten er fleksibilitetsløsninger et bidrag til å redusere miljøbelastningen. Det er viktig både for Fiven og Entelios.