gorines

"I tillegg til å levere den fysiske kraften har Å Entelios bistått med verdifull rådgivning og teknologiutvikling. Energiløsningene skaper verdi som gagner både oss og kommende generasjoner"

Øyvind Svendsen CEO i Gorines

Gorines har bygget fremtidens fabrikk ved Lillesand

Gorines har bygget en av Norges mest innovative fabrikker, som legger til rette for bærekraftig produksjon av kvalitetsmat. Gjennom Entelios får Gorines hjelpen de trenger for å både redusere kostnader og miljøpåvirkning – i tillegg til å tjene penger på energien de ikke bruker selv.

I nye produksjonslokaler ved Lillesand produserer Gorines kvalitetsmat til butikker på Sørlandet. Det som ved første øyekast kan se ut som en helt vanlig fabrikk skjuler innovative og smarte løsninger som sparer både miljø og kostnader. Her bidrar blant annet solceller og kjølebrønner til bærekraftig matproduksjon, og batteriløsninger gjør det mulig for Gorines å lagre den fornybare energien de ikke benytter selv. Energien kan igjen selges videre når det er høy belastning på strømnettet.

Fremtidens fabrikk

Gorines og Å Entelios har mange års godt samarbeid bak seg, og miljø og bærekraft står sterkt hos oss begge. I tillegg til å levere fornybar fysiske kraften har Å Entelios bistått med verdifull rådgivning og teknologiutvikling. I Gorines nye fabrikk har Å Entelios bidratt med sin kompetanse og erfaring for å sørge for at energien styres og utnyttes optimalt. Med rundt 2000 solceller på taket sørger Gorines for egen produksjon av fornybar energi. I tillegg har de kjølebrønner som bidrar til å holde temperaturen nede i kjølerommene. I perioder produserer fabrikken mer energi enn den bruker. Løsningen med batteribank gjør det mulig å lagre overskuddsenergien til perioder når det er behov for den. Behovet melder seg spesielt når belastningen på nettet er høy og det trengs mer kapasitet. Gorines kan selge denne kapasiteten videre, og de får dermed inntekter ved å bidra til kapasitet på nettet.

Gjennom Maxguard unngår Gorines effekttoppene og reduserer kostnader

Gorines har tatt i bruk fleksibilitetsløsninger fra Å Entelios. Det innebærer at Gorines kan tilpasse strømforbruket sitt avhengig av belastning på nettet. Maxguard, som er Å Entelios effektstyringstjeneste, gjør at kunder som Gorines reduserer strømbruken i perioder der nettleien er på det høyeste. I perioder der belastningen på nettet er høy kan de for eksempel skru av ventilasjons- eller kjøleanlegget eller koble inn batteriet, for å unngå å belaste nettet ytterligere. Slik bidrar Gorines til å redusere behovet for å bygge ut strømnettet, og dermed også miljøbelastningen dette krever.

Gorines har redusert sine kostnader med over 50% i vinter, ved å både redusere sine effektkostnader samt at de har fått inntekter gjennom å selge fleksibilitet til lokal nettleie gjennom Norflex prosjektet.

Vi er stolte over å ha en av landets mest fremtidsrettede fabrikker når det kommer til energiutnyttelse. I tillegg til å levere den fysiske kraften har Å Entelios bistått med verdifull rådgivning og teknologiutvikling. Energiløsningene skaper verdi som gagner både oss og kommende generasjoner, sier Øyvind Svendsen CEO i Gorines.

Å Entelios vil være kundens viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid. Vi bistår våre kunder med å benytte den nyeste teknologien og sette den i system, for igjen å skape bærekraftige energiløsninger.