Hennigolsen

"For Hennig-Olsen Is er det viktig å bidra til samfunnet der vi kan. Gjennom Å Entelios har vi fått smarte løsninger som gjør at vi blant annet kan bidra til økt stabilitet i det lokale strømnettet. Med Å Entelios som energirådgiver ser vi også på spennende muligheter for fremtiden som kan være positive for både oss og samfunnet"

Karl Tore Nielsen, driftsingeniør i Hennig-Olsen is

Gjennom fleksibilitetsløsninger gir Hennig-Olsen Is viktige bidrag til det lokale strømnettet

Et positivt samfunnsbidrag sto i fokus for Hennig-Olsen Is da de inngikk avtale om fleksibilitet gjennom Entelios. Fleksibilitetsløsningene hos Hennig-Olsen Is gjør at de både kan produsere ‘Kremen av iskrem’ og bidra til bedre kapasitet på det lokale strømnettet – samtidig!

Hennig-Olsen Is er den eldste iskremprodusenten i Norden, med iskremoppskrifter som har gått i arv siden 1924. Med ønske om å utvikle seg på en bærekraftig og miljøvennlig måte ser Hennig-Olsen Is stadig etter muligheter, og sammen har Entelios og Hennig-Olsen Is funnet løsninger som kommer flere til gode.

Regulerer fryseriet, uten at isen smelter

Fabrikken til Hennig-Olsen Is utenfor Kristiansand produserer hvert år rundt 32 millioner liter iskrem og frosne desserter. Derfor høres det kanskje utrolig ut at det er nettopp fryseriet som reguleres hos Hennig-Olsen Is.

Bak løsningene hos Hennig-Olsen Is ligger grundige analyser og fysiske befaringer gjennomført av Entelios. Her kom man frem til at både elkjeler, steamkjeler og fryseri kunne reguleres uten at det ville gå på bekostning av produksjonen. At fryseriet reguleres hos en iskremprodusent, uten at produktene påvirkes, er fullt mulig med de rette løsningene.

Bidrar til det lokale strømnettet

Fleksibilitetsløsningene hos Hennig-Olsen Is innebærer at strømforbruket reduseres i perioder der belastningen på det lokale strømnettet er stor. Ved å redusere eget forbruk i perioder med stor belastning, bidrar Hennig-Olsen Is til at nettet ikke overbelastes. At strømnettet ikke overbelastes gir forsyningssikkerhet for bedrifter og privatpersoner som benytter seg av strømnettet. Det at Hennig-Olsen Is bidrar med fleksibilitet har derfor betydning både for dem selv og alle andre som benytter det lokale strømnettet.

Gjennom fleksibilitetsløsninger utnyttes det eksisterende kraftnettet smartere og bedre. Når Hennig-Olsen Is tilbyr fleksibilitet er de med på å redusere behovet for at strømnettet bygges ut, fordi de bidrar til å sørge for tilstrekkelig kapasitet på nettet. Har man ikke tilstrekkelig kapasitet på kraftnettet blir man nødt til å bygge ut, selv om det kun er snakk om korte perioder med overbelastning.

Å bygge ut strømnettet innebærer blant annet at man må ta av naturområder, noe det er viktig både for Hennig-Olsen Is og Entelios å unngå. Gjennom fleksibilitet finner man heller muligheter for å regulere Hennig-Olsen Is sitt eget forbruk på en måte som både er hensiktsmessig for dem og miljøet.

For Hennig-Olsen Is er det viktig å bidra til samfunnet der vi kan. Gjennom Å Entelios har vi fått smarte løsninger som gjør at vi blant annet kan bidra til økt stabilitet i det lokale strømnettet. Med Å Entelios som energirådgiver ser vi også på spennende muligheter for fremtiden som kan være positive for både oss og samfunnet, sier Karl Tore Nielsen, driftsingeniør i Hennig-Olsen is.

Fremtidsrettet iskremprodusent

Hennig-Olsen Is er en innovativ og fremtidsrettet iskremprodusent, som stadig leter etter nye løsninger. Miljø og bærekraft er sentralt hos Hennig-Olsen Is, og de ser for seg å kunne benytte seg av flere muligheter i fremtiden. Blant annet er de med på stadig nye prosjekter innen fleksibilitet. For Entelios er det inspirerende å jobbe med en bedrift på kontinuerlig jakt etter smarte energiløsninger. Sammen skal Entelios og Hennig-Olsen Is jobbe for at ‘Kremen av iskrem’ blir stadig mer bærekraftig.