Maarud

"Hos Maarud er vi opptatt av innovasjon i alt vi gjør. Vi laget Norges første Potetgull. Nå har vi også et intelligent strømstyringssystem som er bra for bunnlinjen og miljøet"

Nils Gunnar Viko, Teknisk Sjef i Maarud AS

Intelligent strømstyringssystem gir Maarud full kontroll

For mange bedrifter utgjør nettleien en betydelig del av den totale strømkostnaden, og det kan derfor være mye å spare på å unngå effekttoppene. Gjennom grundige analyser avdekket Å Entelios at Maarud kunne spare store summer med fleksibilitetsløsninger – det viste seg å gi svært gode resultater.

Maarud har en lang og spennende historie bak seg, og startet chipsproduksjon allerede i 1936! Å produsere en pose Potetgull av rå poteter tar Maarud i gjennomsnitt 12 minutter. I tillegg til poteter av høy kvalitet, kreves det mye energi for å produsere snacks til norske hjem. Gjennom smartere bruk av strøm i hovedbygget, renseanlegget og potetsorteringsbygget har Maarud spart store summer.

Spareanalyse

Å Entelios har lenge levert strøm til Maaruds snacksproduksjon, og i 2020 ble samarbeidet tatt et steg videre. Å Entelios gjennomførte en rekke analyser der vi så på forbruk over tid og gjorde befaringer i produksjonslokalene. Resultatet var en spareanalyse, som i detalj estimerte hvordan Maarud kan spare betydelige summer ved å tilpasse produksjonen for å unngå å bruke mye strøm når det er stor belastning på nettet. Tallene fra spareanalysen var så gode at Maarud ønsket å gå videre med løsningene fra Å Entelios.

Hos Maarud er vi opptatt av innovasjon i alt vi gjør. Vi laget Norges første Potetgull. Nå har vi også et intelligent strømstyringssystem som er bra for bunnlinjen og miljøet, sier Nils Gunnar Viko, Teknisk Sjef i Maarud AS

Intelligent strømstyringssystem gir Maarud full kontroll

I tre av Maaruds bygg er det installert smarte strømstyringssystemer med tjenesten Maxguard. Maxguard sørger for at nettleien ikke går over et gitt kostnadsnivå. I tre av Maaruds bygg er nettleien redusert med mellom 7% og 52%, avhengig av mengde og variasjon i elektrisitetsforbruket i det enkelte bygget.

Med Å Entelios som leverandør får Maarud tilgang på et live panel. Dette gir full oversikt over strømforbruket i sanntid. Systemet gir den nødvendige informasjonen Maarud trenger for å holde øye med forbruket og besparelsene sine selv. Systemets brukervennlighet gjør at Maaruds egne driftsteknikere kan gjøre nødvendige endring i maks forbruk (Maxguard). Dersom Maarud ønsker å overstyre systemet kan de skru av enkelte maskiner for å redusere forbruket, eller dersom det er behov for å øke produksjonen i en kort periode. Viktigst av alt, systemet tilpasser seg driften hos Maarud, slik at de kan konsentrere seg om å servere Norges befolkning Potetgull og snacks.