Mesterbakeren

Mesterbakeren har tatt et betydelig skritt mot økt bærekraft ved å inngå en solkraftkjøpsavtale med Å Entelios. Denne avtalen gir Mesterbakeren tilgang til solkraft-strøm fra et 288 kWp solkraftsystem til en gunstig pris per kWh. Ved å bruke solstrømmen direkte i bygget, kan Mesterbakeren unngå nettleie, skatter og avgifter på denne strømmen. Samtidig kan de selge overskuddsenergien til strømnettet og oppnå økonomisk gevinst. Dette vil dermed også kunne resultere i økonomiske besparelser.

Utne ved Mesterbakeren
Utne ved Mesterbakeren inne

Innkjøpssjefen for Mesterbakeren, Christian Utne, forteller at de har vært svært fornøyd med oppfølgingen fra Å Entelios og har opparbeidet tillit til deres rådgivere. «Vi ser at prognosene for pris og markedsutvikling tilsier at det er en fornuftig investering sett fra et bærekraftperspektiv. Vi vurderte flere aktør til å hjelpe oss parallelt, men landet til slutt på Å Entelios da betingelsene var bedre, og mer konkurransedyktige».

Solkraftkjøpsavtalen innebærer at Å Entelios, sammen med sine partnere, tar på seg alle investeringer og kostnader knyttet til drift og vedlikehold av solkraftanlegget på Mesterbakerens tak. Kunden har friheten til å kjøpe hele eller deler av den produserte solkraften til en flytende eller fast pris per kWh.

Utne uttaler at rådgivningen fra Å Entelios har fungert svært bra, og at de har opplevd dedikasjon og målrettethet fra Ranvei Isaksen, Solar PV & Battery Technical Lead i Å Entelios. «Isaksen har fulgt opp på en god måte, gjort oss trygge i valget vårt og vist at Å Entelios kan levere.»

Å Entelios forstår at solkraftprosjekter kan være ressurs- og kapitalkrevende for mange bedrifter. Derfor gjør vi det enkelt for din bedrift å delta i denne bærekraftige utviklingen. Vi stiller med kompetanse, investerings- og driftsmidler, og tar på oss risikoen, mens din bedrift bidrar med takene (eller annet tilgjengelig areal) der solkraftsystemet vil bli installert.

Det 288 kWp solkraftsystemet vil ikke bare gi Mesterbakeren pålitelig og ren energi, men også redusere deres avhengighet av strøm fra det ordinære strømnettet. Dette bidrar til avlastning av strømnettet og reduserer belastningen på energiinfrastrukturen. Videre forventes det å forbedre byggets energikarakter, noe som potensielt kan resultere i bedre lånefinansiering, ettersom långivere i økende grad verdsetter og belønner bærekraftige bygg.

Mesterbakeren har i dag solkraft i Trondheim og får da i samarbeide med Å Entelios også i Kristiansand. «Vi er spente på veien videre, og ønsker å få på plass solkraft på flere av våre anlegg i samarbeid med Å Entelios!» Sier Utne.

I en tid hvor etterspørselen etter ren energi øker, viser Mesterbakeren vei ved å omfavne fornybar energi for å møte sitt energibehov. Å Entelios er stolt av å støtte Mesterbakeren i deres overgang til solkraft. Denne solkraftavtalen illustrerer hvordan bedriften er med på å forme en bærekraftig fremtid. Mesterbakeren viser vei for andre selskaper ved å integrere fornybar energi som en sentral del av deres forretningsstrategi.