Schenker

"Samarbeid med leverandører er en viktig del av vårt samlede bærekraftsarbeid. Vi legger stor vekt på å velge riktige samarbeidspartnere og evaluerer jevnlig våre leverandører. Gode samarbeid er avgjørende for at vi skal nå alle våre mål"

Ulrika Svanberg, innkjøpssjef i DB Schenker i Sverige.

Schenker satser grønt i en voksende bransje

Et langsiktig og lavt kostnadsnivå er avgjørende faktorer som gjør at DB Schenker velger Å Entelios som samarbeidspartner. Det kjente transport- og logistikkselskapet har terminaler og anlegg på rundt 30 lokasjoner i Sverige hvor Å Entelios leverer miljømerket strøm.

Transportsektoren vokser, og i takt med økt netthandel øker også etterspørselen etter transport av lettere varer og pakker.

DB Schenker er et av verdens ledende transport- og logistikkselskaper. Avtalen i Sverige om grønn strøm via Å Entelios har pågått i mer enn ti år.

Samarbeid med leverandører er en viktig del av vårt samlede bærekraftsarbeid, forklarer Ulrika Svanberg, innkjøpssjef i DB Schenker i Sverige. Vi legger stor vekt på å velge riktige samarbeidspartnere og evaluerer jevnlig våre leverandører. Gode samarbeid er avgjørende for at vi skal nå alle våre mål.

Ulrika Svanberg mener Å Entelios tilfører DB Schenker merverdi: Det kreves kompetanse for å holde styr på det komplekse strømmarkedet, og gjennom Å Entelios får vi akkurat den kompetansen som trengs i våre ambisjoner om å holde en jevn og forutsigbar kontroll over kostnadene, sier hun. Kontraktsporteføljen inkluderer prissikring for faste strømkostnader som spenner over flere år. Schenker har valgt fornybare energikilder i form av vann- og vindkraft. Forbruket er på rundt 31.000 MWh/år.

DB Schenkers svenske hovedkontor er i Gøteborg i Sverige.