UiO

"Vi er stolte over at Universitetet i Oslo har valgt å samarbeid med oss i de neste fire årene"

Kolbjørn Hembre, adm. direktør i Å Entelios

Universitetet i Oslo inngår energisamarbeid med Å Entelios

Fra 1. september 2023 til 1. september 2027 skal strømleverandøren Å Entelios levere 59 GWh (gigawatt) årlig til Universitetet i Oslo (UiO). Det er klart etter at UiO har gjennomført en anbuds-konkurranse om strømleveranse til de 100 byggene som disponeres i og utenfor hovedstaden.

UiO ble opprettet 2. september 1811, og er med det landets eldste forsknings- og utdannings-institusjon. I dag er 7.000 personer ansatt ved UiO, og ca. 25.000 studenter tar utdanning ved universitetet.

59 millioner kWh i året Med et betydelig samlet energiforbruk fordelt på et stort antall bygg med ulikt energibehov, var det viktig for UiO å velge en strømleverandør som utover kjerneproduktet også kunne levere prissikring av strøm. Dette både for å bidra til en så lav kostnad som mulig i tillegg til å oppnå forutsigbarhet.

Overbeviste på prissikring I tildelingsbrevet fra UiO hvor de redegjør for valg av leverandør, skriver de at «Å Entelios svarer svært godt på hvordan selskapet strategisk vil gjennomføre indeksoptimalisering og prissikring i henhold til forvaltningsmodellen som er beskrevet i vårt konkurransegrunnlag. I tillegg har Å Entelios høy kompetanse og svært god kapasitet til å håndtere endringer i markedet og agere ved unormale variasjoner på en proaktiv måte, herunder å involvere oss som kunde».

Videre står det blant annet at «Å Entelios i sitt anbud dokumenterte svært høy kundetilfredshet på sine forvaltningsresultater og kundeoppfølging. Å Entelios scoret best på kriteriet «kvalitet» som ble vektlagt med 90 prosent i anbudet». Avtalen løper frem til 1. september 2027 med en opsjon på ytterligere 2 pluss 2 år.

Langt større bevissthet om eget energiforbruk – Vi er stolte over at Universitetet i Oslo har valgt å samarbeid med oss i de neste fire årene. Som Norges største leverandør av strøm til bedriftsmarkedet, har vi siden i fjor vinter tydelig merket at virksomheter i både offentlig og privat sektor har fått et betydelig mer bevisst forhold til eget energiforbruk. Årsaken er naturligvis ønsket om forutsigbarhet og lavest mulig strømpriser, sier adm. direktør Kolbjørn Hembre i Å Entelios AS.

Men uten en handelsstrategi som strekker seg over flere år hvor man kan bygge opp en fremtidig prissikring som utgjør en avtalt andel av kundens energivolum, øker sannsynligheten for at man ender opp med å betale mer for strømmen enn nødvendig. – Derfor ser vi frem til å gjøre vårt ytterste for å sikre Universitetet i Oslo god forutsigbarhet og lavest mulig strømpriser i det som fremdeles er og sannsynligvis også kan bli et volatilt energimarked i tiden fremover, sier Hembre.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Kolbjørn Hembre, adm. direktør i Å Entelios. Mobil: 995 30 949, e-post: kolbjorn.hembre@entetlios.com