Vurderer din bedrift å inngå en fastprisavtale? Da bør du lese dette!

I november i fjor presenterte regjeringen sin ordning for fastprisavtaler for næringslivet. Den er ment å sikre bedriftenes forutsigbarhet i et uforutsigbart kraftmarked. Kort fortalt kan man velge avtaler som varer i 3, 5 eller 7 år. Uavhengig av avtalens varighet, binder bedriften et fast volum for hele perioden til den kWh-prisen som gjelder når avtalen inngås.

I tillegg er det viktig å kjenne til at bedriften også forplikter seg til å bruke nøyaktig det avtalte kraftvolumet hver time i måneden gjennom hele avtaleperioden. Bruker dere mer eller mindre blir avviket fakturert i forhold til spotprisen i ditt område. Vi ønsker at din bedrift skal være klar over disse mekanismene som i praksis betyr at «fastpris» ikke nødvendigvis er det samme som «fast pris».

Samtidig vil vi understreke at en slik avtale like fullt kan være gunstig nettopp for din bedrift. Forbruksmønsteret av kraft, behovet for forutsigbarhet opp mot prisen som tilbys er forhold som spiller inn.

Vi vil for ordens skyld opplyse om at det ikke er vi i Entelios som bestemmer hva fastprisen pr. kWh blir. Det gjør kraftprodusentene. Å Entelios har pr. i dag avtale med Hafslund og Statkraft om denne type fastprisavtaler. Prisene og oppstartstidspunkt kan endres fortløpende, og det er begrenset volum tilgjengelig i de respektive avtalene.

Andre alternativer?

Generelt vil vi anbefale andre prissikringsavtaler med større fleksibilitet som kan være gunstigere for dere. Er din bedrift interessert i å vurdere andre type avtaler som sikrer forutsigbarhet basert på deres forbruksprofil på hele eller deler av strømforbruket, vennligst les mer eller kontakt oss nedenfor.

Fastpris i praksis

Fastprisavtalen som er tilgjengelig i markedet er ikke en fastpris i tradisjonell forstand. Som bedrift kan du få en prissikring av et gitt forbruk årlig, for en fast avtalt periode.

Det er kun deler av det forventede årsforbruket man sikrer prisen på, og beregningen vil være flatt fordelt gjennom alle årets timer. Forbruk man har utover det volumet, mindre eller større enn, blir fakturert i gjeldende område timepris.

Entelios forbeholder seg retten til å stille krav om bankgaranti ved inngåelse av fastpris, uavhengig av volum og pris.

Eksempel:

Man inngår fastprisavtale for 3 år til 75 øre/kWh for 140 000 kWh pr år. Fordelt pr time i året vil dette gi fastpris på 16 kW hver time. Dersom man har 50 kW en time vil man faktureres 16 kWh til 75 øre/kWh, de siste 34 kWh blir man fakturert til spotpriser som kan komme opp i 200 – 300 øre/kWh. Risiko for forbruk og forbruksprofil ligger hos kunden.

Fastprisgraf

Ofte stilte spørsmål med svar

  • Når kommer fastprisen? Prisene blir satt hver mandag av produsenten.
  • Hvor får vi tilbud om fastpris? Tilbud om fastpris på 3, 5 og 7 år oppgis ved forespørsel. Benytt vårt kontaktskjema og kommenter med “fastpris”. Da blir du kontaktet av en av våre dyktige medarbeidere som tar deg gjennom det gjeldene tilbud
  • Hvorfor er prisen Entelios tilbyr annerledes enn det andre tilbyr? Det er produsentene som setter fastprisen som til enhver tid gjelder. Det er slik at Entelios som strømleverandør må gjøre avtale direkte med produsenten. En produsent tilbyr samme fastpris til alle strømleverandører de har avtale med, men hver produsent setter individuelle fastpriser
  • Hva gjør jeg om fastprisen vi har er høyere enn spotprisen? Vi kan ikke garantere at fastprisen vil være lavere en spotprisen i perioden man har sikret. Man vil oppleve at den i enkelte timer vil være lavere og andre timer vil være høyere. Fastprisen har ikke som mål å være lavere enn spotprisen, men har som mål å skape forutsigbarhet for de som har behov og ønsker det.
  • Vi ønsker ikke avtalen lenger, hva gjør vi? Avtalen har en bindingstid på hele perioden man har sikret prisen for. Det vil ikke være anledning til å avslutte avtalen før den er utløpt.
  • Kan vi binde deler av forbruket hos en annen leverandør? Ja, dersom man velger en fastpris på deler av forbruket hos en annen leverandør enn Entelios, så avsluttes hele kundeforholdet hos Entelios. Det er ikke mulig å ha flere leverandører på samme måler.
  • Hvilke fordeler er det med en fastpris på 3, 5 eller 7 år? Fordelen for deg som kunde er at du kjenner til prisen i forkant for volumet du har sikret. På den måten vil du kunne budsjettere i tiden fremover med en lavere grad av usikkerhet.
  • Hvilke ulemper er det med fastprisen på 3, 5 og 7 år? Energimarkedet er sårbart for endringer, spesielt for vær. Det betyr at vi ikke kan i dag vite hva prisen vil være neste uke eller om 3 måneder.

Snakk med en spesialist på fastprisavtale

La oss sammen løse dine energibehov