Flexibilitetstjenester

Med en økende andel fornybar energiproduksjon og økende behov for elektrisitet, blir fleksibilitet avgjørende for å sikre en stabil og pålitelig strømforsyning. Bli med oss ​​og støtt strømsystemet ved å bidra med fleksibilitet samtidig som du mottar kompensasjon.

Batteri

Hvorfor flexibilitet?

Bidra til en stabil strømforsyning

Med økt andel fornybar energiproduksjon og et økende behov for elektrisitet, blir fleksibilitet helt avgjørende for å sikre en stabil og pålitelig strømforsyning.

Inntekt

De som gjør ressursen sin tilgjengelig på fleksibilitetsmarkedet får betalt uavhengig av om den brukes

Optimaliser dine eksisterende ressurser

Optimalisering av eksisterende ressurser Ved hjelp av fleksibilitetstjenester kan du tjene penger på dine nåværende ressurser, for eksempel solceller og batterier. Det har vist seg at man i noen tilfeller kan forkorte ROI-tiden med 10 år.

Velg et marked tilpasset din bedrift

Det er flere forskjellige markeder å delta på. Vi hjelper deg med å identifisere dine fleksible ressurser og betingelser, og velge riktig marked basert på dette.

Se hvordan vi kan hjelpe deg

Støttetjenester

Støttetjenester og hjelpetiltak tar sikte på tjenester som er nødvendige for å opprettholde en sikker og stabil drift av strømnettet, disse tjenestene omfatter blant annet frekvensregulering. Frekvensregulering handler om å holde strømnettets frekvens konstant ved å justere produksjonen og forbruket av strøm i sanntid – det vil si at det leveres like mye strøm som det forbrukes.

Dette er viktig for å opprettholde en trygg og pålitelig strømforsyning.

I Norge er Statnett ansvarlig for å tilby og koordinere disse tjenestene for å sikre at det er balanse i kraftsystemet. For å håndtere forstyrrelser som kan forstyrre balansen, tilbyr Statnett støttetjenester for balansering og utbedringstiltak. Støttetjenester er fullstendig markedsbasert og kjøpes ved bruk av budgivning i det respektive markedet.

Lokale fleksibilitetsmarkeder

Lokale fleksibilitetsmarkeder er markedsplasser hvor energiprodusenter og -forbrukere kan tilby fleksibilitet i sin energibruk eller produksjon for å effektivisere energibruken, avlaste strømnettet og integrere fornybar energi. Ved å tilby å redusere energiforbruket eller øke produksjonen på bestemte tidspunkter eller hendelser, som for eksempel stor etterspørsel etter strøm om vinteren, kan dette selges til nettselskapet for å avlaste det lokale nettet.

Disse markedene bidrar til å redusere belastningen på strømnettet og unngå dyre nettinvesteringer, samt støtter fornybar energi ved å balansere produksjon med etterspørsel på en mer fleksibel måte.

Å Entelios hjelper sine kunder med å delta i disse markedene, noe som kan redusere energikostnadene, øke energieffektiviteten og fremme elektrifisering i samfunnet.

Flexibilitetsressurser

Ulike ressurser som kan delta

  • Industrielle prosesser Ulike bransjer kan oppnå fleksibilitet i energiforbruket ved å justere produksjonsprosessene.
  • Sol- og vindkraft Sol- og vindkraftverk kan være fleksible i sin energiproduksjon ved å justere produksjonen i korte perioder.
  • Energilagring Batterier og andre former for energilagring kan være fleksible ved å tilpasse lading og utlading av batteriet.

Slik fungerer det

Å Entelios hjelper til med å identifisere fleksibilitetsressurser og selger din fleksibilitet. Du får økonomisk kompensasjon for de gangene fleksibiliteten din er solgt, uavhengig av om fleksibilitetsressursen din blir brukt eller ikke.

Steg 1.

Identifisere fleksible ressurser

For å levere fleksibilitet må du identifisere ressursene som kan brukes til å justere energibruken din. Det kan være alt fra elektriske kjøretøy og energilagringssystemer til eiendom og industrielle prosesser.

Første

steget

Kunder vi har hjulpet med fleksibilitet

Placeholder

Jag är en placeholder

Place Holder

Håller platser

Kontakt oss i dag

Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvordan din bedrift kan delta på fleksibilitetsmarkedet