Vi senker bedriftens strøm-kostnader

Vi hjelper deg å spare strøm og optimalisere forbruket.

Tjenester for bedrifter med strømbruk under 1 GWh i året

Finn strømavtalen som passer din bedrift.

Spotpris

Med denne får du en avtale som følger markedsprisen fra time til time. Historisk sett gir dette lavere priser over tid, og passer for deg som ikke har behov for forutsigbarhet.

  • Lavt behov for forutsigbarhet
  • Pris som følger markedet

Smartkraft

Med Smartkraft vil vi følge markedet til enhver tid. Volumet du melder inn forvaltes i en portefølje, med mål om å oppnå bedre pris enn ved en spotpris-avtale. Avtalen har vist seg svært lønnsom.

  • Middels behov for forutsigbarhet
  • Våre rådgivere forvalter for deg

Fondskraft

Ønsker du kontroll og forutsigbarhet er fondskraft den beste avtalen for deg. Avtalen kan kun inngås ved årsskifte, men gir mulighet til å fryse strømprisen i en forhåndsavtalt periode.

  • Høyt behov for forutsigbarhet
  • Frys strømprisen i en forhåndsavtalt periode

Andre fordeler ved å bruke Å Entelios

Brukervennlig kundeportal og oversikt

Våre kunder kan følge med på forbruk og kjøp av energi, og ta avgjørelser basert på håndfast statistikk og informasjon. Vi hjelper dere å redusere forbruket og kostnadene, og bidrar med rapporter som viser hvordan elektrisiteten er brukt.

Vi hjelper dere å bruke strøm på en kostnadseffektiv måte

Vi har løsninger som kan bidra til å hjelpe kundene med å bruke strømmen smartere og redusere de totale energikostnadene.

En pålitelig partner i en usikker verden

Som en del av Å Energi går arven vår hundre år tilbake i tid. Vi vil være her i de hundre neste også. I bedriftsmarkedet er vi det største strømselskapet i Norge – og ett av de største i Norden.

Snakk med en spesialist for bedrifter med under 1GWh i strømforbruk

Snakk med vår rådgiver om mulighetene for din bedrift