Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgaranti er et digital sertifikat ordning som kjøpes og selges på et åpent marked, og bruker for å deklarere produksjonsopprinnelsen av strøm. Produsenter rundt om i Europa får sertifikatene tildelt av Staten for hver MWh de produserer. Sertifikatet blir solgt til sluttbruker som videre kan ta del av denne verdien.

Opprinnelsesgarantier

Hur hjälper vi våra kunder med ursprungsgarantier

Forbruker

Vi hjelper våre kunder med å kjøpe opprinnelsesgarantier for hele eller deler av forbruket sitt. Sammen med kunden hjelper vi deg med å skreddersy en løsning som optimaliserer din energiportefølje.

Produsent

Vi hjelper produsenter med å finne en skreddersydd løsning for å videreselge dine opprinnelsesgarantier. Sammen tilpasser vi oss og lager en strategi som vi jobber mot.

Sertifiser arbeidet ditt

Vi hjelper våre kunder med å vurdere mulige sertifiseringer som passer deres produksjon. Som rettighetshaver for Bra Miljöval har vi god kunnskap og lang erfaring med prosessen og kan bidra med vår kompetanse på feltet.

Meningen med opprinnelsesgaranti er å dokumentere hvor og hvordan strømmen er produsert.

Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier oppfyller du kravene til økt sporbarhet og redusert klimabelastning for strømmen du bruker. Å erklære opprinnelsen til elektrisitet er stadig mer vanlig og kan hjelpe deg i bærekraftsarbeidet ditt.

Å Entelios er en av Nordens største kjøpere av opprinnelsesgarantier. Vi har løpende kontakt med en rekke meglere både i Norden og Europa, og vi har også motpartsforhold med et stort antall selgere og produsenter av opprinnelsesgarantier i Sverige, Norden og Europa.

Markedet for opprinnelsesgarantier gjennomføres i to trinn; som forbruker og produsent. Å Entelios jobber for å hjelpe dem begge.

Snakk med en spesialist

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om opprinnelsesgarantier

Christer Jensen