Batteri

Batterier ger företag möjlighet att optimera sitt elförbruk och skapa en intäktsmöjlighet som bidrar till lönsam drift. Detta är en teknologi som har utvecklats extremt snabbt de senaste åren där vi på Å Entelios har varit med från start.

Batteri

Varför batterier?

Mindre sårbarhet

Minska beroendet av det offentliga nätet och öka tillförlitligheten i elförsörjningen.

Mer hållbar elförbrukning

Kombinera energilagring med egenproducerad förnybar energi och minska ditt koldioxidavtryck.

Flexibilitet

Beprövade lösningar för deltagande på flexibilitetsmarknader som skapar intäkter.

Kostnadsbesparingar

Möjliggör ekonomisk effektivitet genom att lagra överskott av energi för användning under perioder med högre elpriser.

Se hur vi kan hjälpa dig

4 anledningar till att börja använda batterier

Å Entelios har identifierat 4 huvudorsaker till varför företag bör investera och använda batterier i sin verksamhet:

Besparing

Ett batteri kan bidra till besparingar både på nätavgifter och elkostnader. Genom att ladda batterierna när elpriserna är låga och sedan använda kapaciteten när priserna är höga minskar utgifter men man kan även få inkomster genom att sälja sin kapacitet när nätet behöver den.

1.

Besparing

Å Entelios skräddarsyr batterilösningen för ditt företag, där vi tar hänsyn till faktorer som batteriets placering och storlek, batteriets livslängd och prisuppskattningen. I lösningen kommer även batteriets livscykel och användningen på flexibilitetsmarknaden att beaktas.

Prata med en av våra experter

Kontakta oss och ta reda på hur du kan öka värdet av batterier genom att dra nytta av flexibilitetsmarknaden.