Elhandel och Portföljförvaltning

Vi handlar och förvaltar våra kunders el för att skapa stabilitet, förutsägbarhet och lägre kostnader.

Entelios Portfolio Management

Elmarknaden präglas av stor osäkerhet och volatila priser. Marknads-händelser, politiska beslut, väderförhållanden och oväntade händelser gör det svårt att förutse framtiden.

Med Nordens ledande förvaltningsteam hjälper vi dig att kontrollera och hantera risker på elmarknaden och skapar en strategi som ger dig rätt balans mellan förutsägbarhet och låga kostnader.

Detta får ni som kund hos oss

Balans

Vi uppnår en optimal balans mellan kostnadseffektivitet och budgetstyrning. Vi tar hänsyn till din önskade risknivå och utformar en strategi som ger dig de bästa resultaten.

Förutsägbarhet

Vi skapar förutsägbarhet för långsiktig planering. Våra analytiker består av meteorologer, hydrologer samt klimat- och miljöexperter som ger dig de bästa förutsättningarna för att kunna försöka spå framtiden.

Förståelse

Vi ger dig förståelse och översikt som säkerställer mer kostnadseffektiva beslut. Vi gör det komplexa enkelt och är transparenta med sättet vi arbetar på. Genom Entelios Online, vårt analysverktyg, får du alltid tillgång till realtidsdata om förbrukning, faktureringsinformation samt förslag på hur du kan minska energiförbrukningen.

Elavtal och förvaltningskoncept

För kunder som inte eftersöker skräddarsydda elavtal så har vi tagit fram färdigpaketerade lösningar. Nedan är tre exempel på våra förvaltningskoncept.

Marknad

En strategi som ger dig en medelhög grad av förutsägbarhet. Möjligheten till att följa marknadsrörelserna i både en stigande och en fallande marknad.

  • Lågt till medel behov av förutsägbarhet
  • Säkringsgrad på 50%

Balanserat

Möjligheten till att följa marknadsrörelserna i både en stigande och en fallande marknad. Passar kunder som önskar mer stabilitet men som klarar en variation i priset/sin budget.

  • Medel behov av förutsägbarhet
  • Säkringsgrad på 80%

Budget

Möjligheten till att följa marknadsrörelserna i både en stigande och en fallande marknad. Portföljen vill vara fullt prissäkrat under leveransperioden.

  • Högt behov av förutsägbarhet
  • Säkringsgrad på 100%

Så här jobbar vi tillsammans

Genom en inkluderande och kontinuerlig process identifierar och optimerar vi dina energibehov.

1. Steget

Identifiera behov

Genom ett möte och fortsatt dialog med dig kommer våra förvaltare och analytiker att identifiera ditt energibehov.

1.

Steget

Kundberättelser

Skandia Fastigheter

75% minskning av klimatavtrycket och ökade intäkter

Läs mer
Technopolis

Technopolis stärker sin konkurrenskraft med ursprungsgaranti

Läs mer
Vasakronan

Strävan mot klimatneutralitet och självförsörjning

Läs mer

Entelios Online: Fullständig översikt på ett ställe

Nu kan du få full översikt över hela din kunddata från Entelios Online. Detta inkluderar insikt i energiförbrukningen i realtid, rapporter, analyser och fakturahantering.

Logga in
Entelios Online on computer

Varför Å Entelios?

Nordiska, men lokala

Vi levererar i hela Norden och säkerställer de bästa villkoren för våra kunder, men våra lokala kontor säkerställer lokal expertis.

Kunden i fokus

Vi har legat över branschgenomsnittet med marknadens nöjdaste kunder fyra år i rad (EPSI 2023).

Från A till Ö

Å Entelios hjälper genom hela resan mot den gröna omställningen - från elhandel till produktion och försäljning av egen producerat.

Ett av nordens största förvaltningsteam

Vi har ett av nordens största förvaltningsteam i form av meterologer, analytiker osv.

Kontakta oss idag!

Vill du höra mer om hur vi arbetar? Kontakta oss idag så bokar vi in ett samtal med en av våra experter