Trygghet och transparens för producenter

Å Entelios skapar förutsättningarna för dig som producent att maximera intäkterna.

Entelios produktionskunder

Hur hjälper vi producenter?

Fysisk handel

Å Entelios utvecklar kontinuerligt produktionsprognoser för kundens elproduktion. Produktionsprognoserna är noggrant validerade och producerade baserat på all indata om produktionsenheten och väderprognoser. Med hjälp av intradag-handel optimerar vi resultaten. Producenten har tillgång till all data och kan enkelt följa upp intäkter och utgifter.

Finansiell handel

Å Entelios erbjuder individuell strategi och hjälper dig ta fram en prisriskhanteringsstrategi. Producenten får tillgång till ett system där de kan följa systemkontrakten, EPAD och komponenterna i realtid. Vi säljer GoO (ursprungsgaranti) med hjälp av en unik förvaltningsmodell till den marknad som betalar bästa pris.

Balansansvar

För att kraftsystemet ska fungera måste det alltid vara balans mellan produktion och förbrukning. Å Entelios har balansansvar på den nordiska marknaden och kan hjälpa våra kunder in på stödtjänstmarknaden. Det är ytterligare ett sätt för våra kunder att få intäkter utöver det de får för den producerade elen.

Detta hjälper vi våra kunder med

Våra tjänster för produktionskunder

  • Flexibilitet Å Entelios är marknadsaggregator för flexibilitet. Det som är unikt med denna rollen, som vi har valt att kalla marknadsaggregator är att vi sätter samman teknologi, marknad och kund i sin helhet. Detta betyder att vi har ett nära samarbetar både med kund och teknologileverantörer och marknadsaktörers för att identifiera nya lösningar och möjligheter för våra kunder att erbjuda stödtjänster till de nordiska TSO:erna. Den nya stödtjänsten FCR-D nedreglering (FCR-D ned) öppnar nya möjligheter att bidra till kraftsystemets stabilitet genom tillfällig nedreglering av produktionen. Å Entelios har genom flera år arbetat aktivt för att våra kunder skall kunna delta aktivt in mot Svenska kraftnäts balansmarknad.
  • Prissäkringar För att få en mer förutsägbar intäkt erbjuder vi finansiella prissäkringar med flera års horisont men även i det kortare perspektivet. Tillsammans med kund sätter vi upp en lämplig strategi för prislåsningar anpassat till förväntad produktion. Ni får tillgång till en dedikerad portföljförvaltare som har djup marknadskunskap, som vägleder och rekommenderar nivåer och timing för prissäkringar.
  • Ursprungsgarantier (GoOs) Å Entelios är en av Nordens största inköpare av ursprungsgarantier. Vi har löpande kontakt med ett flertal mäklare både i Norden och Europa, och vi har också Motpartsförhållanden med ett stort antal köpare av ursprungsgarantier i Sverige, Norden och Europa. Vi har även en egen licens för Bra Miljöval och EKOenergy. Vi kan därmed leverera ett antal bra lösningar för dig som kund.
  • Batterier Å Entelios kan stödja produktionskunder med batterilösningar för att maximera intäkter och skapa stabilitet. Å Entelios erbjuder beprövade lösningar för deltagande på flexibilitetsmarknader, vilket öppnar upp för nya inkomstkällor. Genom att integrera energilagring med din egenproducerade förnybara energi kan du inte bara förbättra ekonomin i din energiproduktion, utan också bidra till en mer hållbar och stabil energiförsörjning.

Varför Å Entelios?

Nordiska, men lokala

Vi levererar i hela Norden och säkerställer de bästa villkoren för våra kunder, men våra lokala kontor säkerställer lokal expertis.

Kunden i fokus

Vi har legat över branschgenomsnittet med marknadens nöjdaste kunder fyra år i rad (EPSI 2023).

Från A till Ö

Å Entelios hjälper genom hela resan mot den gröna omställningen - från elhandel till produktion och försäljning av egen producerat.

Kontakta oss idag!

Vill du höra mer om hur vi arbetar? Kontakta oss idag så bokar vi in ett samtal med en av våra experter