Ag Gruppen

Å Entelios lösningar ger AF Gruppen kontroll över kraften i Trafikverkets stora tunnelprojekt

Å Entelios arbetar för att förenkla sina kunders vardag. När norskägda AF Gruppen vann Trafikverkets upphandling om ett omfattande tunnelprojekt i Stockholm var det helt avgörande att ha en kraftleverantör som ger företaget en fullständig överblick över projektet. Genom sitt mångåriga samarbete är AF Gruppen sedan tidigare förvissad om Å Entelios kompetens och kapacitet när det gäller att leverera bästa tänkbara lösningar.

Som en nordisk totalleverantör av kraft- och portföljhantering erbjuder Å Entelios gemensamma fakturerings- och rapporteringslösningar för Norge och Sverige.

Det gör det lättare för AF Gruppen i Norge att ha en fullständig överblick och kontroll över dels själva projektet, dels kundrelationen med Å Entelios. Genom kontoret i Stockholm erbjuder Å Entelios både lokal närvaro och fortlöpande uppföljningar i projektet med tunnelbygget.

Projektet i Stockholm är ett stort tunnelarbete som involverar en 6-filig motorväg i två tunnlar och med en total vägsträcka på 18 km. Ett så stort projekt kräver god kostnadskontroll och lösningar som ger en övergripande uppsikt på kostnaderna.

Under många år har Å Entelios utvecklat bra rutiner som uppfyller och säkerställer uppdragsgivarens krav.

En nordisk organisation med gemensamma fakturerings- och rapporteringslösningar är viktigt för oss i AF-gruppen. Det faktum att Å Entelios också är leverantör av elhandelstjänster till en tung aktör som Trafikverket var också en starkt bidragande faktor för oss i valet av samarbetspartner i det här projektet, säger Christoffer Thorsteinsen i AF Gruppen
Å Entelios borgar för pålitliga kraftleveranser. Det är en förutsättning i processen och säkerställer minsta möjligt extra arbete för projektledare såväl på byggarbetsplatsen och som i administrationen, tillägger han.

AF Gruppen har varit kund hos Å Entelios sedan 2010. Nu utvidgas samarbetet. Å Entelios har levererat goda elhandelstjänster under hela avtalstiden och det är ett faktum som bidrar till att AF Gruppen får lägsta möjliga energikostnader.

Kort och gott: Enkelt för AF Gruppen och enkelt för slutkunden!